Datum / Tid


Pris

250 kr/pers för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke medlemmar.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 17 september kl 08:00.

Webbinarium: 1,5 grader – når vi målet?

Klimatfrågan är en av vår tids stora prioriterade frågor. Samtidigt som vi under 2020 hamnat i en kris har inte klimatfrågan minskat i kraft, det är fortfarande ett prioriterat område som kräver agerande. En rad lagar och överenskommelser är nu i fokus, bland annat Parisavtalet där länderna som skrivit under ska arbeta med att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader, men helst till 1,5 grader.

Välkommen till ett frukost webbinarum som lyfter klimatfrågan och vad 1,5 graders målet innebär för oss. Vi får först lyssna till Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och klimatrådgivare vid SMHI. Han kommer att prata om statusen för Sveriges klimatarbete och vad 1,5 graders målet innebär.

Därefter får vi en inblick i hur arbetet fungerar i praktiken när Erik Lindroth, Miljödirektör, från Tetra Pak och Staffan Fredlund, Miljö- och klimatchef, från Wihlborgs Fastigheter presenterar sitt klimatarbete och ambitionen att nå 1,5 graders målet. Tetra Pak och Wihlborgs är två av tusentals företag som arbetar med så kallade science-based targets. Science-based targets innebär att företag har målsättningen att begränsa sina utsläpp enligt ambitionerna i Parisavtalet.

Det blir även tid för frågestund.

Varmt välkommen med din anmälan!

Om föreläsaren
Markku Rummukainen har medverkat som expert i FN:s klimatförhandlingar samt varit delaktig i framtagandet av FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter. Sedan 2016 representerar han Sverige i IPCC:s beslutsmöten. Sedan 2017 är han ledamot i det Klimatpolitiska rådet, som utses av regeringen. Deras uppdrag är att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot Sveriges klimatmål.

0