Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja.
495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke medlemmar.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 6 november kl 12:00.

Webbinarium: Cirkulär ekonomi – idag och imorgon

Cirkulär ekonomi är en av de stora trenderna som är här för att stanna. Dessa ekonomiska modeller ämnar ge affärsmöjligheter i ett cirkulärt kretslopp för att skapa ett mer hållbart samhälle. I juli har regeringen även beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som en del i arbetet med att nå miljö- och klimatmål, samt Agenda 2030.

Men vad innebär cirkulär ekonomi idag, och kommer innebära imorgon? För att besvara detta har vi bjudit in Jessika Ritcher och Philip Peck från Internationella Miljöinstitutet i Lund (IIIIEE). De kommer presentera vad cirkulär ekonomi innebär för oss idag och den framtida utvecklingen. De lyfter även olika strategier inom cirkulär ekonomi, samt vilka de största utmaningarna och möjligheterna är.

Sedan välkomnar vi André Zandelin, VD hos Accus, Matilda Jarbin, hållbarhetschef hos Godsinlösen, och Peter Abrahamsson Lindeblad, circular business designer på IKEA Group, som kommer berätta hur deras företag aktivt arbetar med cirkulär ekonomi.

Vi öppnar även upp för diskussion och frågestund kring utmaningar och möjligheterna kring cirkulär ekonomi.

Varm välkommen med din anmälan!

Om föreläsarna:
Jessika Ritcher och Philip Peck från IIIEE har varit delaktiga i utvecklandet den populära kursen Circular Economy – Sustainable Materials Management som ges som en MOOC från universitetet. De är idag även aktiva föreläsare inom kursen.

0