Datum / Tid


Pris

495kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 28 april kl. 9.00.

Webbinarium – Force majeure och avtalstvister i spåren av COVID-19

Favorit i repris! Intresset för vårt tidigare webbinarium om Force majeure var mycket stort så nu erbjuder vi en ny möjlighet.

Det har inte undgått någon att Corona-viruset (COVID-19) verkar hämmande på näringsverksamheten i samhället. De åtgärder som stater och myndigheter vidtar i syfte att bekämpa viruset påverkar inte minst företagens faktiska möjligheter att leverera tjänster och varor.

I samband med detta åberopar många företag force majeure i syfte att befria sig från fullgörelse av sina avtalsenliga skyldigheter. Även om uttrycket force majeure är frekvent förekommande, är det tydligt att det finns varierande kunskap om vad det egentligen innebär. Det är sannolikt så att många företag kommer att få hantera tvister med sina kunder eller leverantörer där någon av parterna gör en force majeure-invändning.

Patrik Olivecrona, advokat på Setterwalls Advokatbyrå, med mångårig erfarenhet av att förhandla, tillämpa och tvista om force majeure-klausuler, kommer att gå igenom vad force majeure är, när och hur force majeure kan åberopas samt hur force majeure- påståenden bör hanteras.

De frågor som kommer att avhandlas under webbinariet är bland andra:

  • När föreligger force majeure? Är COVID-19 en force majeure-grund?
  • Vad innebär force majeure för avtalets tillämpning?
  • Hur bör man underbygga ett force majeure-påstående och hur bör ett sådant påstående hanteras?
  • Vilka enkla rutiner bör företag implementera redan nu för att hantera force majeure-påståenden?
  • Hur ser force majeure klausuler ut i några av de vanliga standardavtalen såsom NL17 respektive Orgalime S2012?

Har du frågor? Maila gärna in dina frågor på förhand så besvarar Patrik dem under webbinariet. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor via vår live-chatt.  Du mailar enkelt dina frågor kring force majeure i förväg till Victoria Karlsson.

Välkommen med din anmälan!

0