Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemsföretag.
499 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag 2 april kl 09:30!

Webbinarium: I kristider tar Almi ett steg framåt

Finansiering och rådgivning till företag som drabbas av coronakrisen

Under de senaste veckorna har kris kommit att bli något av ett normalläge. Vi på Almi märker det inte minst på det enorma tryck vi nu upplever från oroliga och desperata företagare som kämpar för att dämpa effekterna av Covid-19:s framfart. Lyckligtvis är vi rustade för dessa extraordinära omständigheter. Historiskt har Almi varit en viktig pusselbit i kristider. När marknaden vacklar tar vi ett steg framåt och spetsar till vår roll ytterligare. Vi har varit med när det blåser och vet vilka frågor som små- och medelstora företag nu brottas med.

Regeringen har agerat kraftfullt och för Almis del innebär det en förstärkning av lånefonden med 3 miljarder kronor. Tillskottet gör att vi snabbt har kunnat lansera Brygglånet, ett lån med förmånliga villkor och som riktar sig till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Med Brygglånet får företag en viktig livlina som gör att krisen i bästa fall kan vändas till hållbar framtid.

Parat med lånet gör vi tydliga insatser på rådgivningssidan. På kort tid har vi lanserat en handfull nya affärsutvecklingstjänster som alla tar avstamp i denna nya verklighet som coronaepidemin tvingat in företagare i. Att klara krisen är inte enbart en fråga om pengar – ur vårt perspektiv är smart rådgivning ett minst lika värdefullt verktyg.

Marie Krüeger, vd Almi Skåne och Johan Olsén, affärschef Almi Skåne berättar om Almis roll och hur vi kan bistå företag under coronakrisen.

Välkommen med din anmälan!

0