Datum / Tid


Pris

995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1 295 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 18 oktober.

Seminariet kommer att sändas online.

Webbinarium: Världen i förändring

Tull och Handel i fokus

Den internationella handeln har med corona-pandemins spridning satts på prov. Under våren har vi sett beslut om stängda gränser, ändrade varukedjor och flera åtgärder – både nationellt och internationellt – för att hantera pandemins effekter.

Man kan minst sagt säga att det är mycket att hålla reda på.

Covid 19 tvingar oss även att ställa in Tulldagen 2020. Tulldagen som mötesplats kan inte ersättas men delar av innehållet kan vi erbjuda er digitalt. Därför bjuder vi tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och Stockholms Handelskammare in till ett webbinarium där vi tillsammans går igenom aktuella frågor och de senaste nyheterna inom internationell handel.

Webbinariet äger rum kl 9.00–12.00.

Program:

Den regionala spelplanen – hur ser den ut?
Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren och Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare

Incoterms/Combiterms – hur hänger dessa ihop?
Inför 2020 fick vi nya Incoterms och då har även Combiterms uppdaterats. Vid affärsuppgörelser kommer säljare och köpare överens om ett av leveransvillkoren i Incoterms. Combiterms i sin tur är en svensk kostnadsfördelningsnyckel som utifrån Incoterms betydligt mera detaljerat visar hur de olika kostnadsposterna i en logistisk kedja fördelas.

Hur påverkar Incoterms och Combiterms varandra och hur tydlig behöver man vara för att inte drabbas av obehagliga överraskningar? Under detta seminarium kommer vi att peka ut ett antal fallgropar men även några goda exempel.
Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

Aktuella tullfrågor
Generaltulldirektör Charlotte Svensson och Stefan Björkencrona, sakkunnig, ger er senaste nytt från Tullverket i frågor som påverkar tullhanteringen idag och på längre sikt.
Generaltulldirektör Charlotte Svensson och Stefan Björkencrona, Tullverket

Framtidens handel – hur kommer spelplanen att se ut?
Redan innan Corona var den internationella handeln satt under tryck. Samtidigt som exempelvis  digitalisering och automatisering skapar nya möjligheter för företagens internationella handel, har orosmolnen blivit allt fler. En eskalerande handelskonflikt mellan USA och Kina, ett Storbritannien som lämnar EU och ett försvagat WTO som inte längre orkar vara garanten mot protektionism är bara några exempel.

Men hur kommer framtidens handel se ut? Vilka är trenderna och hur kommer spelplanen se ut?
Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv

Avslutning

Varmt välkommen med din anmälan,

Arrangemanget sker i samverkan mellan Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren och Stockholms Handelskammare.

0