Datum / Tid


Online

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i HR-lunchen.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 16 nov kl. 08.00.

Webbinarium: Visselblåsarlagen – strax är det dax!

– vilka krav ställs på bolag med minst 50 anställda?

I december 2023 blir det krav även för bolag med minst 50 anställda att ha en visselblåsarfunktion på plats.

Under detta webbinarium går vi igenom vad visselblåsarlagstiftningen innebär och vilka krav den ställer på bolag. Vi förklarar och ger även exempel på vilka typfall som är att betrakta som visselblåsarärenden och hur de ska hanteras. Passa på att ställa dina frågor!

Innehåll

  • Vilka krav ställer visselblåsarlagen på företag med minst 50 anställda?
  • Hur ska ett ärende som rapporteras i en visselblåsarkanal hanteras?
  • Vad kan man ”vissla” om? Lär dig identifiera vad som kvalificerar sig som ett visselblåsarärende. Vi går igenom praktiska fall.
  • Vilka ska kunna ”vissla”?
  • Hur ska man tänka kring funktion och kompetens hos personen/personerna som ansvarar för att hantera inkomna ärenden?
  • Hur kan koncerngemensamma visselblåsarfunktioner utformas?
  • Många ärenden som inkommer i visselblåsarkanaler innehåller känsliga uppgifter och personuppgifter, hur säkerställer man korrekt hantering?
  • Valet mellan att hantera själv eller anlita extern mottagare – hur kan man resonera?

Avslutningsvis ger vår föreläsare praktiska tips utifrån sin erfarenhet i hur man lyckas med införandet av en visselblåsarfunktion samt svarar på era frågor.

Varmt välkommen!


Föreläsare är Rebecka Thörn, advokat och partner på Advokatfirman Delphi. Rebecka är specialiserad på arbetsrätt och har mångårig praktisk erfarenhet som extern mottagare och utredare av visselblåsarärenden. Hon är en flitigt anlitad föreläsare vad gäller visselblåsning.

0