Datum / Tid


Pris

495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag 1 april kl 08:30!

Webbinarium: COVID-19 aktualiserar en rad skattefrågor för svenska företag

Inbjudan till webbinarium med Handelskammaren och Setterwalls

Sedan ett par veckor tillbaka har läget i världsekonomin förändrats drastiskt med anledning av utbrottet av Coronaviruset (COVID-19) som verkar hämmande för företagen och samhällsutvecklingen. I samband med ett förändrat läge i världsekonomin sker även stora förändringar för många svenska företag och företagare. Funderingar om exempelvis minskad orderingång, mer ansträngd likviditet och oro över skenande personalkostnader uppstår som följd av detta. För att söka minska den negativa påverkan som en eventuell konjunkturförändring kan innebära för ditt företag finns en mängd åtgärder, särskilt inom skatte- och bolagsrättsområdet som kan övervägas. Regeringen har också aviserat vissa lagförslag, bland annat på skatteområdet, för att underlätta för företagens omställning i närtid.

I detta webbinarium kommer vi tillsammans med advokaterna Niclas Hermansson och Carl-Johan Lundgren vid Setterwalls Advokatbyrå att diskutera de nya reglerna för utökade anståndsmöjligheter med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som föreslås träda i kraft den 7 april 2020.

Därutöver kommer webbinariet även att behandla nedan ämnen:
  • Jämkning av månadsvisa debiteringen av preliminärskatt
  • Nya regler om anstånd för att förstärka likviditet
  • Kapitalisering av eget bolag genom lån eller tillskott
  • Utdelning som instrument för att minska bolagets totala personalkostnader
  • Incitamentsprogram i form av exv. tilldelning av aktier till anställda som kompensationsmodell istället för lön eller bonus
  • Möjligheter till omstrukturering
  • Gränspendlares skattesituation när de anställda tvingas jobba hemifrån
  • Hur fungerar skattemässiga underskott
  • Momsfrågor med anledning av inställda leveranser

Vi uppmanar alla deltagare att redan på förhand skicka in sina frågor som anknyter till temat ovan till Victoria Karlsson. Under webbinariet kommer det även finnas tillfälle till att ställa frågor via vår live-chatt.

Välkommen med din anmälan!

0