Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemmar.
Webinariet är ett exklusivt erbjudande för Handelskammarens medlemmar.

Ny lag om skydd för företagshemligheter

– webinar för dig som arbetar med innovation

Regeringen har föreslagit att den nuvarande lagen om skydd för företagshemligheter ska ersättas med en helt ny lag som ytterligare stärker skyddet för företagshemligheter. Den nya lagen träder ikraft i Sverige den 1 juli 2018 och är en implementering av EU-direktivet om skydd för företagshemligheter.

Följande frågeställningar belyses under webinaret:
– Vad innebär ett angrepp på företagshemligheter enligt den nya lagen?
– När blir den som angriper företagshemligheter skadeståndsskyldig?
– Hur förhåller sig företagshemligheter till visselblåsarlagstiftningen?
– Hur kan företag arbeta strategiskt för att säkerställa företagshemligheter?

Våra föreläsare David Klose och Thomas Ogard, Moll Wendén Advokatbyrå, går igenom innebörden av den nya lagen både ur ett immaterialrättsligt och arbetsrättsligt perspektiv. De kommer att diskuterar vilka de mest påtagliga förändringarna blir samt hur dessa kommer att påverka ditt företag och dina anställda.

Det är enkelt att delta i webinariet, när du anmält dig får du ett mail med en inloggningslänk och du kan ansluta direkt via din webbläsare (Chrome) utan att behöva installera något specifikt program eller ha tillgång till Skype.

Att tänka på innan webinariet:
– Använd Google Chrome som webläsare
– Logga in i god tid
– Använd bifogad länk för registrering och inloggning
– Använd hörlurar för bästa ljudkvalitet
– Använd den tillhörande chatten vid eventuella problem och frågor

– Länk för registrering och inloggning: https://events.genndi.com/register/169105139238471322/94bf2e065b

Varmt välkommen till webinariet som är exklusivt för Handelskammarens medlemmar!

0