Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1 045kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Sista anmälningsdag är den 10 oktober.

I samband med registreringen 9.15-9.30 serveras kaffe/te och fralla. Den avslutande tiden inkluderar en gemensam lunch.

Vid avanmälan senare än fyra dagar innan arrangemanget samt vid utebliven närvaro utgår full avgift.

”White Collar Crime” i stora och små företag

Rubrikerna är många i media i år på misstänkta oegentligheter. Framförallt är det stora och kända bolag som syns i rubrikerna men detta är problem som förekommer i stora som små bolag. I vissa branscher växer det även fram en tillåtande kultur kring beteenden som både är oetiska och olagliga.

Mutor, förskingring, penningtvätt, insiderbrott och trakasserier är bara några exempel på beteenden som kan få stora negativa konsekvenser både för ett enskilt företag men även en hel bransch.

Hur kan du arbeta för att förhindra att det uppstår en tillåtande kultur i ditt företag eller i din bransch?

Under seminariet går vi igenom:

  • Vad är ett White Collar Crime? Vilken typ av oegentlighet är vanligt förekommande i olika branscher t.ex. byggbranschen, banker, familjeägda företag, börsföretag och offentlig verksamhet.
  • Hur ska du agera när du misstänker att någon form av oegentlighet förekommer och inte minst hur arbetar du förebyggande?
  • Vilka konsekvenser får en oetiskt/olaglig kultur på ditt företag eller inom din bransch, utöver negativ publicitet?

Vi kommer även att belysa viktiga trender kring frågor som rör etik, moral, hållbarhet och krav på förebyggande arbete.

Föreläser gör Lina Bergqvist och Fredrik Christiansson, från Advokatfirman Vinge, som arbetat med flera utredningar om ekonomiska oegentligheter i både små och stora företag. De kommer under seminariet att dela med sig av sina erfarenheter och ge exempel från verkligheten.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0