Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

295 kr/person.
Lunch och kaffe ingår!

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 16 maj.

Vi inleder med gemensam lunch!

Yrkeshögskolans framtid och möjligheter med generaldirektör Magnus Wallerå

Yrkeshögskolans utbyggnad gör det lättare att hitta rätt kompetens och skapar nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling. Kom och lyssna på Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör, Magnus Wallerå som berättar om YH och dess framtid.

Yrkeshögskolan växer snabbt och inom några år kommer uppemot 100 000 personer att studera på en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. YH-utbildningar skräddarsys efter arbetslivets behov och genomförs i nära samarbete med företagen. När yrkeshögskolan byggs ut med fler utbildningar förbättras företagens möjligheter, men samtidigt krävs ett ökat engagemang och fler LIA-platser. Vilka utbildningar finns och hur hittar man dem? Hur säkrar vi att vi får de utbildningar som vi behöver i södra Sverige? Det och mycket mer kommer samtalet mellan Handelskammarens vice VD och Policychef Per Tryding och Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Magnus Wallerå att handla om under seminariet.

Välkommen till ett lunchseminarium på temat yrkesutbildning och framtidens kompetensförsörjning!

0