För företag

Dubbel Yrkesutbildning är en process som matchar kandidater och företag. Projektet ger nyanlända chansen att kombinera yrkesutbildning med praktik på företaget. Samtidigt kan företagen arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, på ett kostnadseffektivt vis, och vara med och skräddarsy utbildningen till sina nyanställda.  

Dubbel Yrkesutbildning är ett erkänt arbetssätt i Tyskland och forskning och statistik visar på starkare integration, lägre arbetslöshet och vinst hos företagen som har koll på att mångfald, både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Ett lärlingsprogram är ofta kostsamt och tidskrävande vilket ibland gör att företag drar sig för att genomföra dem. Ibland kan det även finnas oro över att man inte har rätt kunskap för att lära upp någon och funderingar kring kulturkrockar och så vidare.  

Processen börjar med att du som företag och ofta fler inom din bransch har en utmaning vid rekrytering. När vi har identifierat ett behov går vi ihop tillsammans och tittar på ett upplägg över hur en utbildningsperiod kan se ut, vilket kan variera mellan exempelvis 8-16 veckor. Den interna upplärningstiden på just ditt företag kan antingen bakas in i de här modulerna eller läggas i slutet av praktikperioden. När upplägget är färdigt tar vi fram spännande kandidater som du/ni får träffa på intervju. Efter intervjuerna väljer ni vilka kandidater som ska gå vidare, och de påbörjar sin utbildning och praktik hos er.  

Handelskammaren finns nära till hands under hela perioden och följer upp och besöker er och era kandidater ute på arbetsplatsen under den här tiden för att säkerställa utvecklingen. När perioden är slut så tar vi tillsammans en avstämning kring eventuell anställning för kandidaten.  

Vad får du som företag? 

  • Support under rekryteringsprocessen, då vi selekterar kandidaterna i förstahand 
  • Tillfälle att fånga upp kandidater med tidigare yrkeskunskap
  • Skräddarsydd utbildning under programmet för att medarbetaren ska passa in just i ditt företag
  • Förbättrad långsiktig kompetensförsörjning  
  • Ökad mångfald i arbetsgruppen  

Investeringar för företaget 

Som företag behöver du ha ett anställningsbehov och en intention att rekrytera. Processen är kostnadsfri men du investerar tid och engagemang exempelvis genom att erbjuda handledning under praktikperioden.  

0