Kalmar län

Välkommen att besöka oss på vårt kontor på Stortorget 34 i Kalmar. Vi sammanför näringslivet i regionen genom företagsbesök, seminarier och utbildning. Vi arbetar även aktivt för att driva igenom nödvändiga satsningar gällande bland annat infrastruktur och utbildning. För att göra näringslivet i Kalmar län till en ännu mer attraktiv arbetsplats krävs investeringar. Handelskammaren arbetar på regional nivå för att fånga upp utmaningar och driva gemensamma frågor.

Från ord till handling

I Kalmar län finner vi industrinäringar såväl som IT och forskning vilket i framtiden kräver bättre förbindelser med kontinenten genom utbyggnad av E22an, bättre flygförbindelser och utbyggt fiber- och mobilnät. Baserat på regionens behov och möjligheter arbetar vi med flera olika dialogprojekt för att identifiera och lösa konkreta problem. Det innebär bland annat att driva etableringsprojekt och dialogprojekt för att samla operatörer och företag för att titta på framtida kapacitetsbehov gällande brännpunkterna transport, fiber och mobilnät för att underbygga näringslivets utveckling.

Vi finns till för våra medlemmar och är öppna för förslag och idéer kring hur näringslivet i regionen kan utvecklas.