HR-nätverket

Vårt nätverk för dig som arbetar med personalfrågor

Via medlemskapet i Handelskammarens HR-nätverk får du möjlighet att knyta nya kontakter och ventilera aktuella frågeställningar inom HR-området. Nätverket är endast öppet för dig som arbetar aktivt med HR på företaget.

Medlemskapet i nätverket ger dig:

  • Inspiration till nya idéer
  • Erfarenhetsutbyte
  • Ökad kompetens via intressanta föredragshållare
  • Breddat nätverk

Nätverket träffas ca 5 gånger årligen och vid varje möte fokuserar vi kring ett tema.

Årsavgift

En årsavgift utgår med 4.500 kr/person för medlemsföretag i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och 6.500 kr/person för företag som ej är medlemmar i Handelskammaren. För flera personer från samma företag erhålls en rabatt på 2.000 kr/person. Träffarna anordnas till självkostnadspris. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.