HR-nätverket

Vårt nätverk för dig som arbetar med personalfrågor

Via medlemskapet i Handelskammarens HR-nätverk får du möjlighet att knyta nya kontakter och ventilera aktuella frågeställningar inom HR-området. Nätverket är endast öppet för dig som arbetar aktivt med HR på företaget.

Medlemskapet i nätverket ger dig:

  • Inspiration till nya idéer
  • Erfarenhetsutbyte
  • Ökad kompetens via intressanta föredragshållare
  • Breddat nätverk
  • 50% rabatt på våra utbildningar inom arbetsrätt

Nätverket träffas ca 4-5 gånger årligen och vid varje möte fokuserar vi kring ett tema.

Årsavgift

Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4.500 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 7.500 kr per år. Avgiften gäller för upp till tre personer på samma företag. Moms tillkommer. Mötena arrangeras till självkostnadspris. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

 

Skriv ut informationsblad.