Affärsrådgivning hållbarhet

Hållbarhetsarbetet har idag en given plats i varje verksamhet. Oavsett om det gäller hållbar företagsutveckling i ett helhetsgrepp eller mindre insatser i form av rådgivning eller utbildning så kan Handelskammarens affärsrådgivare inom hållbarhet, Karl-Erik Grevendahl hjälpa dig.

Som medlem i Handelskammaren har du tillgång till 1 timmes fri konsultation per år.

Karl-Erik har under många år byggt upp ett stort nätverk inom miljöområdet och jobbar med alltifrån små till stora företag. Konsultationen kan ge dig tips och vägledning för fortsatt arbete.

Karl-Erik kan bland annat hjälpa till med att:

Säkra verksamheten: I form av en genomgång av det interna miljöarbetet.

Sänka kostnader: Minska avfall, spara energi, logistikeffektivisering med mera.

Skapa affärer: Stärka varumärket, miljöprofilera produkter, skapa konkurrensfördelar mm.

Karl-Erik driver även vårt nätverk – Tankesmedja tillsammans med Elisabeth Axelson, vår affärsutvecklare inom hållbarhet. Handelskammarens tankesmedja har fokus på näringslivets stora kommande utmaningar inom hållbarhetsområdet.