Affärsrådgivning hållbarhet

Hållbarhetsarbetet har idag en given plats i varje verksamhet. Oavsett om det gäller hållbar företagsutveckling i ett helhetsgrepp eller mindre insatser i form av rådgivning eller utbildning så kan Handelskammarens hållbarhetsstrateg Elisabeth Axelson hjälpa dig.

Som medlem i Handelskammaren har du tillgång till 1 timmes fri konsultation per år.

Konsultationen kan ge dig tips och vägledning för fortsatt arbete.

Elisabeth kan bland annat hjälpa till med att:

Säkra verksamheten: I form av en genomgång av det interna miljöarbetet.

Sänka kostnader: Minska avfall, spara energi, logistikeffektivisering med mera.

Skapa affärer: Stärka varumärket, miljöprofilera produkter, skapa konkurrensfördelar mm.

Elisabeth driver även vårt Hållbarhetsnätverk med fokus på näringslivets stora kommande utmaningar inom hållbarhetsområdet.