Explainer video

Vad är Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och vad gör vi?
På en minut får du vår elevator pitch.

0