Medarbetare

Johan Andersson

Regionchef Affärsservice sydost
Area Manager

0480-44 41 60
johan.andersson@handelskammaren.com

Gustav Aronsson

Policyanalytiker
Policy analyst

040-690 24 17
gustav.aronsson@handelskammaren.com

Elisabeth Axelson

Affärsutveckling hållbarhet
Sustainable Business Development

040-690 24 12
elisabeth.axelson@handelskammaren.com

Kerstin Bengtsson

Personalchef och Projektledare Affärsservice
HR and Project Manager Business Support

035-240 07 50
kerstin.bengtsson[at]handelskammaren.com

Katarina Björnsdotter

Regionchef norra Skåne och södra Halland
Area Manager

042-37 07 60
katarina.bjornsdotter[at]handelskammaren.com

Erik Blomgren

Projektledare
Project Manager

040-690 24 10
erik.blomgren@handelskammaren.com

Anders Borgehed

Regionchef Policy sydost
Area Manager Policy

0470-52 00 43
anders.borgehed[at]handelskammaren.com

Ulrika Dieroff

Chef Affärsservice
Head of Business Support

040-690 24 29
ulrika.dieroff[at]handelskammaren.com

Jan Erik Ebbesson

Support kontor / Affärsservice
Office and Business Support

040-690 24 22
janerik.ebbesson[at]handelskammaren.com

Nicole Englund

Affärsservice
Business Support

0470-52 00 42
nicole.englund[at]handelskammaren.com

Linda Flink

Affärsservice
Business Support

040-690 24 76
linda.flink[at]handelskammaren.com

Karl-Erik Grevendahl

Affärsrådgivning miljö
Advisor Sustainable Business Development

040-690 24 04
karl-erik.grevendahl[at]handelskammaren.com

Mariette Gunnarsson

Projektledare Affärsservice
Project Manager Business Support

0470-52 00 41
mariette.gunnarsson[at]handelskammaren.com

Victoria Karlsson

Projektkoordinator Affärsservice
Project Coordinator

040-690 24 44
victoria.karlsson@handelskammaren.com

Johanna Krantz

Projektledare Affärsservice
Project Manager Business Support

040-690 24 31
johanna.krantz[at]handelskammaren.com

Pontus Lindberg

Senior Rådgivare
Senior Advisor

0708-53 33 96
pontus.lindberg@handelskammaren.com

Agneta Lindroth

Projektledare Affärsservice
Project Manager Business Support

040-690 24 06
agneta.lindroth[at]handelskammaren.com

Per Anders Lorentzon

Senior Advisor Affärsservice
Senior Advisor International Trade

040-690 24 30
peranders.lorentzon[at]handelskammaren.com

Sarah Mesch

Kommunikatör
Communications Manager

040-690 24 02
sarah.mesch[at]handelskammaren.com

Stephan Müchler

Verkställande direktör
President/CEO

040-690 24 05
stephan.muechler[at]handelskammaren.com

Jörgen Nilsson

Ekonomichef
Financial Manager

040-690 24 23
jorgen.nilsson[at]handelskammaren.com

Mats Petersson

Senior Rådgivare
Senior Advisor


mats.petersson@handelskammaren.com

Caroline Rundberg

Kommunikationsansvarig
Head of Communications

040-690 24 32
caroline.rundberg[at]handelskammaren.com

Monica Svensson

Affärsservice
Business Support

040-690 24 11
monica.svensson[at]handelskammaren.com

Per Tryding

vVD och Policychef
Vice President

040-690 24 09
per.tryding[at]handelskammaren.com

Marie Voss

Vd-assistent
Assistant to CEO

040-690 24 01
marie.voss[at]handelskammaren.com

Tarek Zaza

Dataanalytiker
Data analyst

040-690 24 03
tarek.zaza[at]handelskammaren.com

Sara Åhlén Björk

Chefekonom
Chief Economist

040-690 24 45
sara.ahlen.bjork@handelskammaren.com