Medarbetare

Elisabeth Axelson

Hållbarhetsstrateg
Sustainability Strategist

040-690 24 12
elisabeth.axelson@handelskammaren.com

Kerstin Bengtsson

Personalchef och Chef Internationell Handel/Exportdokument
HR and Head of International Trade

035-240 07 50
kerstin.bengtsson[at]handelskammaren.com

Katarina Björnsdotter

Regionchef Affärsservice norra Skåne och södra Halland
Area Manager

042-37 07 60
katarina.bjornsdotter[at]handelskammaren.com

Anders Borgehed

Regionchef Policy sydost och stf. Policychef
Area Manager Policy and Deputy Head of Policy

0470-52 00 43
anders.borgehed[at]handelskammaren.com

Ellen Dahl

Regionchef Policy Halland och norra Skåne
Area Manager Policy

040-690 24 13
ellen.dahl@handelskammaren.com

Ulrika Dieroff

Chef Affärsservice
Head of Business Support

040-690 24 29
ulrika.dieroff[at]handelskammaren.com

Jan Erik Ebbesson

Support kontor / Affärsservice
Office and Business Support

040-690 24 22
janerik.ebbesson[at]handelskammaren.com

Erik Ehn Blomgren

Expert Kompetensförsörjning
Senior Manager

040-690 24 10
erik.blomgren@handelskammaren.com

Johan Eklund

Chefekonom
Chief Economist

040-690 24 14
johan.eklund@handelskammaren.com

Nicole Englund

Internationell handel/Exportdokument
International trade

0470-52 00 42
nicole.englund[at]handelskammaren.com

Madeleine Fils

Projektledare Gymnasielärling
Project Manager GLA

040-690 24 17
madeleine.fils@handelskammaren.com

Linda Flink

Internationell handel/Exportdokument
International trade

040-690 24 76
linda.flink[at]handelskammaren.com

Mariette Gunnarsson

Projektledare Affärsservice
Project Manager Business Support

0470-52 00 41
mariette.gunnarsson[at]handelskammaren.com

Caroline Höstgren

Expert Yrkeshögskolan
Senior Manager

040-690 24 08
caroline.hostgren@handelskammaren.com

Victoria Karlsson

Projektkoordinator Affärsservice
Project Coordinator

040-690 24 44
victoria.karlsson@handelskammaren.com

Johanna Krantz

Projektledare Affärsservice
Project Manager Business Support

040-690 24 31
johanna.krantz[at]handelskammaren.com

Pontus Lindberg

Senior Rådgivare
Senior Advisor

0708-53 33 96
pontus.lindberg@handelskammaren.com

Agneta Lindroth

Projektledare Affärsservice
Project Manager Business Support

040-690 24 06
agneta.lindroth[at]handelskammaren.com

Per Anders Lorentzon

Senior Advisor Affärsservice
Senior Advisor International Trade

040-690 24 30
peranders.lorentzon[at]handelskammaren.com

Sarah Mesch

Kommunikatör
Communications Manager

040-690 24 02
sarah.mesch[at]handelskammaren.com

Stephan Müchler

Verkställande direktör
President/CEO

040-690 24 05
stephan.muechler[at]handelskammaren.com

Jörgen Nilsson

Ekonomichef
Financial Manager

040-690 24 23
jorgen.nilsson[at]handelskammaren.com

Sofie Nordänger

Projektledare Smart Start Graduate Trainee
Project Manager Smart Start Graduate Trainee

0480-79 79 01
sofie.nordanger@handelskammaren.com

Mats Petersson

Senior Rådgivare
Senior Advisor


mats.petersson@handelskammaren.com

Caroline Rundberg

Kommunikationsansvarig
Head of Communications

040-690 24 32
caroline.rundberg[at]handelskammaren.com

Johan Schörling

Regionchef Affärsservice sydost
Area Manager

0480-44 41 60
johan.schorling@handelskammaren.com

Monica Svensson

Internationell handel/Exportdokument
International trade

040-690 24 11
monica.svensson[at]handelskammaren.com

Per Tryding

vVD och Policychef
Vice President

040-690 24 09
per.tryding[at]handelskammaren.com

Marie Voss

Vd-assistent
Assistant to CEO

040-690 24 01
marie.voss[at]handelskammaren.com

Tarek Zaza

Dataanalytiker
Data analyst

040-690 24 03
tarek.zaza[at]handelskammaren.com