Utbildning till operatör inom läkemedelsindustrin

Life Science och Läkemedelsindustrin är en växande bransch i Skåne med ett stort rekryteringsbehov. Det behövs fler personer med rätt utbildning som matchar de kompetenskrav som branschen ställer. Därför har företagen, Handelskammaren och Malmö stad tillsammans tagit fram en utbildning som är skräddarsydd för branschens behov av operatörer.

Utbildningen är unik i södra Sverige och är speciellt framtagen för att man ska kunna arbeta som operatör inom Life Science. De läkemedel och den medicinska utrustningen som tillverkas i Sverige håller högsta klass och det är de höga kraven på tillverkningsprocessen som gör att vi nu skapar denna specifika utbildning.

Om utbildningen

Som operatör arbetar du i olika stadier i inom tillverkning-, paketering- och leveransprocessen. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat tillverkning i renrum, provuttag, kvalitetskontroll, och analys. Utbildningen är på 35 veckor inklusive praktik och ger dig en djupgående förståelse för arbetet inom läkemedelsindustrin och Life Science.

Under studietiden nätverkar du med flera arbetsgivare och branschexperter. Praktik på företagen är en viktig del av utbildningen. De företag som har varit med och tagit fram utbildningen tar emot praktikanter med målsättningen erbjuda en anställning för de som klarat utbildningen.

Nedan kan du läsa mer om företagen som är med och vad ett arbete hos dem kan innebära.

Utbildningen startar under våren 2024 och du ansöker på Komvux Malmös hemsida. Där kan du läsa mer om vad man lär sig under utbildningstiden och aktuella behörighetskrav. Du kan även kontakta en särskild studie- och yrkesvägledare som berättar mer om utbildningen.

”Jag tycker att det är skoj med lite fysiskt arbete. Jättekul att arbetet jag gör hjälper andra människor att leva ett bättre liv”

Nostratullah, 37 år. Jobbat 6 år på Bioglan

Vem passar utbildningen? 

Inom Life Science och läkemedelstillverkning ställs höga krav på noggrannhet och struktur. Produktionen följer tydliga och säkra rutiner för bland annat precision, hygien och att samtliga moment kvalitetskontrolleras och dokumenteras. Det finns både automatiserade och manuella processer – samtliga med höga kvalitetskrav. Som person trivs du i en miljö med högra krav på noggrannhet och struktur där man hela tiden samarbetar med kollegor för att säkerställa att hela tillverkningsprocessen uppfyller de krav som till exempel Läkemedelsverket ställer.

Läs mer om vad du kan göra på varje företag

ApoEx

ApoEx DVM står för “Docked Vial Mate”, Vial mate är en adaptor som används för att koppla samman en infusionspåse med en antibiotika ampull.
Vi producerar runt 30 000 enheter per månad och våra kunder är avdelningar på sjukhus i Norge. Produkten sparar tid för sköterskor vilket gör att arbetet kan planeras bättre och förhindrar att vårdpersonalen utsätts för antibiotika.

Som operatör hos oss på DVM kan du jobba med läkemedelsproduktion inklusive packning och lagerhantering och du kan även arbeta på vårt mikrobiologiska laboratorium. Här finns möjlighet att för rätt person att få lära sig mer om maskinerna och kunna få vara behjälplig med inställningar, service och vissa reparationer, ifall man har en tekniskt kunnande.

Vi är ett växande företag och försöker ständigt utveckla och anpassa vår organisation för att kunna ta större ansvar inom kvalitet, produktionsutfall och arbetsmiljö vilket även framöver kan och kommer att förändra vissa av våra arbetsuppgifter.

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Apoex? Skicka in din intresseanmälan här.


Apotek Produktion & Laboratorier

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av staten och i uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrin där vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning.

Vad innebär det att vara läkemedelstekniker hos APL?

Som läkemedelstekniker kommer du att arbeta med tillverkning som huvudsakligen består av beredning och fyllning. Detta görs både i och utanför renrum beroende på läkemedel och tillverkningsanläggning. Du kommer att jobba i ett produktionslag där ni planerar dagen, följer upp gårdagen och går igenom era utmaningar och möjligheter.

Utöver tillverkningen av läkemedel kommer du även kontinuerligt att jobba med ständiga förbättringar (s.k. Lean).

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos APL? Skicka in din intresseanmälan här.

Bioglan AB

Bioglan AB grundades i Malmö som ett forskningsföretag 1984 och förvandlades till ett kontraktsutvecklings- och tillverkningsföretag under 1990-talet. Bioglan AB är ett läkemedelsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och kosttillskott.
Bioglan AB ingår i Reig Jofré Group, Barcelona/Spanien.

Produktionen av våra egna varumärken tillsammans med kontraktstillverkning utgör Bioglans kärnverksamhet.

Som operatör får du arbeta med moderna produktionslinjer i en anläggning som är utrustad för storskalig tillverkning. Tillsammans i ett team kommer du säkerställa kvalitet och säkerhet i vår tillverkning och produkthantering. Du får omväxlande arbetsuppgifter och har utrymme att växa genom att få lära dig flera olika processer.

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Bioglan AB? Skicka in din intresseanmälan här.

Straumann Group / Biora

Biora AB är ett svenskt produktionsbolag som är specialiserade inom biomaterial och sterilförpackade produkter. Biora är del av den Schweiziska koncernen Straumann Group, som är världsledande inom tandimplantat och estetisk tandvård.

Som Förpackningsoperatör har du omväxlande arbetsuppgifter och har utrymme att växa genom att få lära dig flera olika processer och få huvudansvar för utvalda processer. Du rapporterar till Teamleader i Produktion.

Som Förpackningsoperatör kommer dina huvudarbetsuppgifter vara:
• Fyllning och förpackning av produkter i renrum
• Packning av olika produkter och utskeppning av material till kund
• Plock av material för produktion från lager, samt placering av produkt i lager

För att garantera att våra produkter levereras till våra patienter med rätt kvalitet är det viktigt att du arbetar kvalitetsmedvetet och noggrant enligt fastställda rutiner och processer. I våra renrum får du lära dig att följa beskrivna procedurer för att säkerställa att rummen behåller sin renhet under produktionsprocesserna. Du samarbetar gärna med dina kollegor, är proaktiv och söker aktivt nya arbetsuppgifter när du har slutfört planerade aktiviteter.

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Biora AB? Skicka in din intresseanmälan här.

Chemotechnique MB Diagnostics AB

Chemotechnique MB Diagnostics AB tillverkar preparat för testning av kontaktallergi och de testkammare som används vid kontaktallergiutredningar. Vi är världsledande inom branschen och har ett nära samarbete med forskning och utveckling inom området. Vi arbetar utifrån GMP och vårt labb är renrumsklassat. Vi hanterar många olika kemikalier och därför har vi skyddsutrustning för det. De som arbetar här uppskattar att det är ordning och reda på det mesta och det finns rutiner att arbeta efter.

Vi är en liten arbetsplats där alla känner alla och stämningen är familjär. Kolla på företagspresentation på YouTube

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Chemotechnique MB Diagnostics AB? Skicka in din intresseanmälan här.

Kenvue

Kenvue är ett av världens största företag inom egenvård och konsumenthälsa, med en årlig omsättning på över 15 miljarder USD. Med en historia och tradition som sträcker sig över ett sekel – Kenvue utgjorde tidigare affärsområdet Consumer Health inom Johnson & Johnson – har vi under lång tid byggd upp en portfölj av många starka och klassiska varumärken, som Aveeno®, BAND-AID®, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® och Nicorette®, för att nämna några.

Kenvue i Helsingborg tillverkar starka och växande varumärken som Nicorette® och Rhinocort®. Nicorette är global marknadsledare inom rökavvänjning medan Rhinocort är ett preparat för behandling av allergisymptom. Anläggningen i Helsingborg är en av de största arbetsgivarna i Helsingborgs stad, med totalt cirka 700 anställda – 610 inom Supply Chain och 90 inom R & D. Utöver att vara lokal support för forskning och utveckling, är vår R & D-avdelning ett globalt kompetenscentrum som arbetar inom tre terapeutiska områden: Rökavvänjning, Mage & Tarm samt Hosta & Förkylning.

Att jobba som operatör på Kenvue

Som operatör på Kenvue i Helsingborg jobbar du med våra tillverknings- och packningsprocesser. Du arbetar i en högt automatiserad produktionsmiljö. Samarbete, kvalitetstänk och noggrannhet spelar en viktig roll i ditt arbete och för att leverera produkter av hög och jämn kvalitet till våra kunder. Arbetsuppgifterna är varierande vilket innebär att du har möjligheter att rotera mellan olika arbetsstationer och linjer. I ditt arbete får du kunskap om våra produkter och utrustning, råvaror, förpackningsmaterial, kvalitetskontroll m.m.. Vi erbjuder även stora möjligheter till utveckling, både mot olika roller i produktionen och genom att bli involverad i olika förbättringsinitiativ.

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Kenvue? Skicka in din intresseanmälan här.

Magle Chemoswed

Magle Chemoswed är ett läkemedelsbolag med en stark vision att förverkliga idéer och förflytta dem från idéstadiet till en faktisk produkt. Vi är strax över 80 medarbetare och vår verksamhet kännetecknas av att vara en platt organisation där alla tar sitt ansvar och bidrar med olika kompetenser oavsett vilket team man tillhör. Vi är ett mindre bolag och jobbar aktivt med mångfald, hos oss är kompetens samt förmågan att samarbeta och ta ansvar avgörande. Eftersom vi har många kollegor med annan kulturell bakgrund blandar vi glatt svenska med engelska både i möten och över lunchen.
Magle Chemoswed har starka företagsvärderingar vilka innebär att vi sätter stort värde på kreativitet, samarbete, ansvarstagande och att vi säkerställer att arbetet vi utför både är säkert och motsvarar de höga kvalitetskrav vi har inom läkemedelsbranschen. Företaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Malmö, men vi har även verksamhet i Lund och i Berlin.
Magle Chemosweds verksamhet står på två fundament, där en del av vår verksamhet innebär kontraktstillverkning (CDMO). Detta innebär att vi hjälper andra bolag utveckla och producera läkemedelsubstanser. Utvecklingen av tillverkningsmetoder sker i nära samarbete med våra kunder och förutom att producera högkvalitativa substanser så säljer vi tillhörande service såsom metodutveckling, dokumentation etc. Det andra fundamentet i vår verksamhet är att vi även utvecklar och producerar egna produkter. Våra produkter bygger på vår egenutvecklade DSM (Degradable Starch Microspheres) teknologi. Magle Chemoswed är kollektivavtalsbundna och följer IKEMs avtal med de olika facken.

Om att vara operatör på Magle Chemoswed

Att vara operatör på Magle Chemoswed innebär man arbetar i ett erfaret gäng – där kompetensen och tilliten till varandra är hög. Alla operatörer får möjligheten att utvecklas inom många olika processer och vara del av att bedriva småskalig eller storskalig kemisk tillverkning så väl som mer automatiserad tillverkning av slutprodukter, exempelvis vial- eller sprutfyllning och paketering i renrumsmiljö. Beroende av hur många processer du kan, ju mer varierande kan dina arbetsdagar bli. Processoperatörerna utvecklas stegvis och erhåller certifikat när de uppfyller de krav som ställs för att genomföra varje moment. Certifiering innebär att du blir behörig att bedriva visst arbete självständigt och kan följa de kvalitets- och säkerhetsföreskrifter som tillhör varje arbetsmoment.

Vi har en del återkommande projekt där det finns utvecklade arbetsmetoder och processer som ska följas. Då vi är en verksamhet som tillverkar till andra företag kan nya projekt tillkomma. Dessa kräver nya metoder och som processoperatör kan du arbeta nära andra funktioner inom företaget för att få fram den bästa metoden för det projektet. Som processoperatör måste du kunna följa de regler som gäller för GMP och ISO 13485 vilket innebär att du måste vara duktig på att följa och läsa instruktioner, dokumentera ditt arbete och följa upp om det sker avvikelser eller andra händelser. Du kommer även ha möjlighet att utvecklas inom det området du tycker är roligast – vissa trivs med att få mer kunskap inom kemiska processer medan andra fokuserar mer på tekniska delar av tillverkningsprocessen. Slutligen så varierar arbetets tider beroende vilka processer som är aktuella och vi lägger schema som innebär att börjar du tidigt så jobbar någon annan sent så att arbetstiden hålls.

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Magle Chemoswed? Skicka in din intresseanmälan här.

PolyPeptide

PolyPeptide är en av världens största oberoende kontraktstillverkare av terapeutiska peptider för läkemedel och kosmetika. PolyPeptide är representerade i Frankrike, Belgien, Indien, Sverige samt USA och sysselsätter ca 1 300 medarbetare. Koncernen är börsnoterad i Schweiz och tillverkar mer än en tredjedel av alla godkända peptidläkemedelssubstanser i världen. I Malmö arbetar ca 300 personer.

Som medarbetare hos oss är man med och skapar aktiv substans (API) till olika mediciner som gör skillnad för människors liv och hälsa. Vi är ett företag med snabb tillväxt, höga ambitioner och många utvecklingsmöjligheter.

Att jobba som Process Chemist på Polypeptide är det viktigt att:
Man trivs med en mix av praktiskt- och dokumentationsarbete och har god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift. Man tar fullt ansvar och ägandeskap för arbetsuppgifter och är noggrann, flexibel och trivs i en dynamisk arbetsplats. Att man har mycket god samarbetsförmåga och har förmågan att planera ser vi som en självklarhet. Som person ska man kännetecknas av ett starkt engagemang, en positiv attityd samt tron att det mesta går att förbättra. Man ser sig som en ambassadör för PolyPeptides värderingar vilket innebär att man alltid eftersträvar att hitta lösningar, sätter kvalitet i fokus och vill åstadkomma saker tillsammans med andra.

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos PolyPeptide? Skicka in din intresseanmälan här.

Rechon Life Science AB

Rechon Life Science är ett läkemedelsföretag i Limhamn. Våra specialiteter är aseptiska injektionspreparat samt nasala och orala sprayer.

På Rechon arbetar vi enligt GMP och arbetet utförs i klassade renrumslokaler (klass A-D). Vid samtliga arbetsmoment ställs höga krav på kvalitet och tillämpande av GMP regler, dokumentation, produktionshygien och samarbete.

Vi erbjuder ett spännande jobb med varierande arbetsuppgifter där du får vara med och göra en skillnad. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:

  • Medverka vid avsyning av tillverkade enheter via olika metoder/maskiner. Avsyning kommer att ske av certifierade operatörer (som finns på avdelningen).
  • På sikt kan avsyningscertifieringen vara ett utvecklingsområde i tjänsten
  • Provuttag under avsyning
  • Förberedelser material före avsyning samt packning efter avsyning
  • Hjälpa till kring övrigt arbete på avdelningen (fylla på material på avdelningen, förflytta material mellan avdelningar osv)
  • Dokumentering av arbetet
  • Back-up vid behov som operatör till de olika delarna som ingår på avdelningen
  • Förbättringsarbete på avdelningen

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Rechon Life Science? Skicka in din intresseanmälan här.

Sever Pharma Solutions

Sever Pharma Solutions ligger i Malmö där vi utvecklar och tillverkar läkemedel på kontrakt. I närmare 50 år har vi levererat enligt de internationella krav som ställs på läkemedelsföretag. Våra kunder är allt från stora globala till mindre lokala läkemedelsföretag.

Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med omväxlande arbetsuppgifter i en produktionsmiljö som präglas av teamkänsla, hög ambitionsnivå, höga kvalitetskrav med patienten i fokus.
Sever Pharma Solutions värderingar är viktiga för oss och det är viktigt att du delar dessa:
Göra skillnad – Nära kunderna – Bästa arbetsplatsen

Kommentar från Alain Junior Yohou, maskinoperatör på Sever Pharma Solutions

”Jag har arbetat som maskinoperatör i två år. Mitt jobb är att se till att maskinerna fungerar så bra som möjligt. Vår avdelning är ansvarig för hela processen från början till slut, vilket innebär att vi blandar produkten, formsprutar den och packar den innan den skickas till kunden.

En av våra värderingar är att Sever Pharma Solutions ska vara den bästa arbetsplatsen, och det tycker jag stämmer. I min avdelning känns det som att vi är en familj. Vi kommer väldigt bra överens och är en härlig mix av olika nationaliteter, ursprung och åldrar. Jag började här vid ung ålder och har utvecklats och lärt mig av äldre medarbetare som har varit här längre. Samtidigt kan jag bidra med min erfarenhet och mina styrkor. Allt flyter på. Vi har väldigt roligt tillsammans och samarbetar för att höja kvaliteten ännu mer. Det finns alltid utrymme för förbättring, och det är en ständig drivkraft.

Dessutom finns det utmärkta utvecklingsmöjligheter här om man vill ta ytterligare steg i karriären. Jag har sett flera kollegor som har gått från att vara maskinoperatörer till att klättra uppåt. Här råder också en mycket öppen miljö. Om jag har förslag på förbättringar kan jag prata med chefen. Dörren är alltid öppen. Jag känner att jag blir hörd och att mina åsikter är viktiga.” – Alain Junior Yohou

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Sever Pharma Solutions? Skicka in din intresseanmälan här.

Svar Life Science

Svar Life Science är ett svenskt Life Science företag som tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning av produkter och servicelösningar för läkemedelsutveckling, klinisk forskning samt rutindiagnostik.

Vi fokuserar på att leverera de svar som behövs i läkemedelsutveckling och klinisk diagnostik, och den påverkan detta har på människors liv. Med kunder över hela världen är Svar en global partner och leverantör av analysprodukter, laboratorietjänster, skräddarsydda lösningar, och diagnostiska strategier som möjliggör utveckling av individanpassade behandlingsmetoder och livsförändrande terapier som förbättrar livskvaliteten.

Vad innebär det att vara produktionstekniker hos Svar Life Science?

Som produktionstekniker kommer du huvudsakligen att arbeta med tillverkning av medicin- och biotekniska produkter. Uppgifterna inkluderar bl.a. tillverkning av bulklösningar och komponenter till ELISA kit, in-process kontroll av produkter.

Du kommer att jobba i en produktionsavdelning är ni planerar veckan och går igenom era utmaningar och möjligheter tillsammans. Din roll är att säkerställa att produkterna är tillverkade på ett säkert och effektivt sätt och uppfyller de nödvändiga kvalitetskraven inom Life Science industrin.

Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta hos Svar Life Science? Skicka in din intresseanmälan här.
Kommer du från ett företag och vill veta mer om utbildningen?

Kontakta Erik Ehn Blomgren för mer information
erik.ehn.blomgren@handelskammaren.com
040-690 24 10

0