Leverantörsdeklaration

En exportör är skyldig att kunna styrka att ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal är uppfyllda. Därför måste bevisning om exportvarans ursprung kunna visas för Tullverket vid en förfrågan, inklusive kalkyler, ursprungscertifikat för tidigare importerade varor och intyg för varor som har köpts in från underleverantörer i EU inklusive Sverige, s k leverantörsdeklarationer.

Mer information och en mall för ansökan hittar du genom att klicka på knappen ”Läs mer” under Långtidsleverantörsdeklaration nedan.

Leverantörsdeklaration

En exportör är skyldig att kunna styrka att ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal är uppfyllda. Därför måste bevisning om exportvarans ursprung kunna visas för Tullverket vid en förfrågan, inklusive kalkyler, ursprungscertifikat för tidigare importerade varor och intyg för varor som har köpts in från underleverantörer i EU inklusive Sverige, s k leverantörsdeklarationer.

Mer information och en mall för ansökan hittar du genom att klicka på knappen ”Läs mer” under Långtidsleverantörsdeklaration nedan.

Endast ett sökresultat

0