CMR-fraktsedel (Pris för icke-medlemmar)

8,75 kr

Lägsta faktureringsbelopp: 200 kr exkl moms och porto

Kategori:

Beskrivning

CMR-fraktsedeln används vid utrikes lastbilstransporter. Fraktsedeln utgör ett internationellt godkänt fraktavtal mellan transportköparen och fraktföraren (transportföretaget).

Handelskammaren har ingen ifyllbar dokumentmall eller några anvisningar om hur CMR-fraktsedeln ska fyllas i.

0