EUR 1-certifikat (Pris för icke-medlemmar)

11,80 kr

Lägsta faktureringsbelopp: 200 kr exkl moms och porto

Ifyllbar wordmall för nedladdning: EUR 1-certifikat

Dokument för nedladdning: Anvisningar om hur EUR 1-certifikatet ska fyllas i

Denna blankett finns att beställa som lösblad för utskrift på laserskrivare. Vill du hellre ha en variant för skrivmaskin får du kontakta oss.

Kategori:
11,00 kr/st vid köp av 100 st eller fler

Beskrivning

EUR 1-certifikatet är ett ursprungsintyg som används för att styrka en varas ursprungsland i handeln mellan EU och de länder med vilka EU har slutit särskilda frihandelsavtal. Samtliga länder med frihandelsavtal finns uppräknade på Tullverkets hemsida – länk finns under ”Läs mer” nedan. (Undantag gäller för Japan, Kanada och Sydkorea som bara accepterar en fakturadeklaration.)

Med stöd av EUR 1-certifikatet blir varorna tullfria eller kan importeras med nedsatt tull p g a sitt ursprung.

För att EUR 1-certifikatet ska vara giltigt måste det vara stämplat av Tullverket eller Handelskammaren.

Samtliga länder med vilka EU har slutit frihandelsavtal finns uppräknade på Tullverkets hemsida.

0