Fakturadeklaration

På Tullverkets hemsida hittar du den senaste versionen av Fakturadeklaration.

Kategori:

Beskrivning

En fakturadeklaration kan användas av alla exportörer om sändningen är värd mindre än 64 000 kronor (Mexiko 55 000 kronor). Om ett särskilt tillstånd beviljas av Tullverket kan faktura­deklarationen användas oavsett vilket värde sändningen har – exportföretaget blir en s k godkänd exportör eller registrerad exportör (REX). Det tillståndsnummer som företaget har tilldelats ska då anges i faktura­deklarationen.

Fakturadeklarationen ska vara försedd med ort och datum samt vara underskriven för hand och kompletterad med namnförtydligande. I det fall tullmyndigheten har gett tillstånd till att den godkände exportören inte behöver skriva under fakturadeklarationen i original krävs ingen under­skrift utan det räcker att namnet på en ansvarig person står i klartext.

0