ICC:s Rembursregler UCP 600 (svenska/engelska)

OBS! Boken säljs av Jure Bokhandel.

UCP används i affärstransaktioner världen över och är den enda internationella standaren för remburser. Denna bok innehåller ICC:s rembursregler UCP 600 i fulltext på svenska och engelska.

Kategori:
0