E22 AB

Väg E22 mellan Norrköping och Trelleborg är livsnerven i sydöstra Sverige. E22 ger människor möjligheter att träffas, få nya upplevelser samt att bo, leva och arbeta där man vill. Vägen är också viktig för företagen. Det handlar om effektiva godstransporter och om att kunna hitta rätt medarbetare.

En säker väg till jobben

En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag. För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Region Kalmar län, Region Östergötland och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

Mer information om E22 AB

www.e22.eu hittar du mer information om arbetet för en utbyggd väg E22.

0