Eurochambres

Det är knappast någon hemlighet att många av de stora politiska penseldragen sker i Bryssel. När den övergripande inriktningen sedan är klar omsätts den ofta i realpolitik i de enskilda länderna. Det är därför självklart viktigt att ha en röst och inflytande i vad som sker i Bryssel.

Eurochambres vår röst i Europa 

De svenska handelskamrarna utgör tillsammans en av 46 medlemmar i den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambres. Över 1700 handelskamrar runt om i Europa finns med och sammantaget representerar man 20 miljoner företag med över 120 miljoner anställda. Mot den bakgrunden är Eurochambres en av de tyngsta näringslivsorganisationerna på plats i Bryssel.  

Sedan några år tillbaka är Sydsvenska Handelskammaren VD Stephan Müchler en av tre viceordföranden i Eurochambres. Det ger oss tillgång till ett starkt nätverk och möjlighet att få träffa EU-kommissionärer och deras medarbetare direkt. Det ger oss också inflytande i vilka frågor Eurochambres skall driva gentemot främst EU-kommissionen och EU-parlamentet.  

0