Regelverk för skiljedom

Sydsvenska Handelskammarens skiljedomsregler har funnits sedan mitten av 1990-talet. 2016 skedde en uppdatering av skiljedomsreglerna. En av nyheterna i regelverket är att ett skiljeförfarande inleds med ett medlingsförsök om inte någon av parterna motsäger sig detta. 2018 lanserade vi även ett separat medlingsregelverk för fristående medling. Båda regelverken återfinns nedan och finns i svensk och engelsk version.

Skiljedomsregler och relaterade dokument

Dessa regler beskriver förenklat och ordinärt skiljedomsförfarande. Båda förfarandena kommer att inledas med ett medlingsförsök.  

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljedomsregler

Skiljedomsregler (english version)

Tidigare_regler_för_skiljedom

Bilaga 1 Kostnadsreglemente per 23 mars 2017

I Bilaga 1 hittar du information om:

”Registreringsavgiften” på sida 1;
”Administrativ avgift ordinärt förfarande” sida 2;
”Arvodestabell ordinärt förfarande” sida 3-4;
”Administrativ avgift förenklat förfarande” sida 5;
”Arvodestabell förenklat förfarande” sida 6;
”Arvodestabell medlare” sida 7.

Medlingsregler och relaterade dokument

Dessa regler avser fristående medling, alltså sådan medling som inte sker i omedelbar anslutning till ett pågående eller förestående skiljeförfarande.

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens medlingsregler

Kostnadsreglemente avseende medlingsregler

Mediation Rules of the Chamber of Commerce and Industry of Southern Sweden english

Schedule of costs to the mediation rules of the Chamber of Commerce and Industry of Southern Sweden