Samhällsstatistik

https://samhallsstatistik.handelskammaren.com/

Här presenterar vi aktuell samhällsstatistik som kan vara relevant för dig som beslutsfattare inom näringslivet.

Regional BNP (BRP)

BRP är den regionala motsvarigheten till ett lands BNP. Analysera tillväxten i BRP och se hur ditt län har växt jämfört med andra länen över tid.

BRP

Produktivitet

Produktivitet är ett mått på hur effektivt vi arbetar och användar resurser för att producera varor och tjänster. Mäta produktiviteten i din region och se hur det går för näringslivet i olika län när företagens vinster och löner inkluderats.

Produktivitet

Arbetsmarknads- regioner

När näringslivet analyseras är den relevanta ekonomiska geografin lokala arbetsmarknadsregioner. Analysera pendlingsmönster och se var invånarna i din kommun tjänar sina löneinkomster

Arbetsmarknadsregioner

Tillväxt och struktur

Hur utvecklas näringslivet i olika regioner? Här visas näringslivets tillväxt i arbetsmarknadsregioner och kommuner, men också vilka branscher som finns på olika platser.

Tillväxt och struktur

Innovation

Hur innovativt och dynamiskt är näringslivet i olika regioner? Få en bild av innovationsstrukturen, snabbväxande nya företag (10-10-10-företag) och företagens FoU-satsningar.

Innovation

Kompetens

Kompetens är avgörande för en regions tillväxt. Analysera näringslivets utbildningsnivå i olika arbetsmarknadsregioner samt lärosäten för högre utbildning och Yrkeshögskolor.

Kompetens

Stora bolag

De stora bolagen är viktiga för tillväxten och kan användas som hävstång för andra bolag. Här får du en bild av vilka de stora bolagen är i olika kommuner och arbetsmarknadsregioner.

Stora bolag

0