Medling och skiljedom – så går det till

I affärsjuridiska tvister är skiljedom allmänt vedertaget med en lång historia och stark tradition både i Sverige och internationellt. Detta gör att många väljer att skriva in skiljeförfarande i sina avtal. Ett skiljeförfarande är snabbt, effektivt och icke-offentligt.

På senare år har dock medling vuxit starkt som tvistelösningsalternativ och etablerat sig runt om i världen. Med medling ges parterna en möjlighet att hitta lösningar med hjälp av en medlare. Viktiga icke-juridiska frågor som parterna värdesätter kan vägas in till skillnad mot ett skiljeförfarande. Detta gör att medlaren lättare kan hitta en lösning där båda parterna kan bli nöjda. Många företag ser därför stora fördelar med denna tvistelösningsmetod där möjligheterna att bibehålla affärsrelationen ökar.

Allmän domstol är förenat med en relativt låg kostnad för att starta ett mål men trots detta vill många företag undvika domstolsprocess. Framförallt tenderar förhandlingarna i domstol att ta lång tid, domen kan överklagas och målet blir offentligt. En annan aspekt är att domaren eventuellt inte besitter den specialkompetens som just din tvist kräver.

Har du frågor? Kontakta oss gärna på skiljedom@handelskammaren.com

0