Modellklausuler

För att vi ska kunna hantera en framtida tvist måste du skriva in våra regler i ditt avtal. Det är viktigt att du tänkt igenom vad som står där ifall du skulle behöva använda den. Vi rekommenderar att du använder någon av våra modellklausuler. Det finns fyra olika modellklausuler att välja på:

Klausul för ordinärt skiljeförfarande: Ett förfarande som lämpar sig för tvister med höga krav eller särskilda svårigheter. Tre skiljemän utses varav en ordförande. Innan tvisten går till ett skiljeförfarande görs ett medlingsförsök. Tvisten avgörs normalt inom sex månader från hänskjutande av tvisten till skiljenämnden. Se texten för denna klausul nedan och klistra in i ditt avtal.

Klausul för förenklat skiljeförfarande: Ett snabbare förfarande som lämpar sig för tvister med enklare omständigheter och lägre tvistesummor. Enbart en skiljeman används. Innan tvisten går till ett skiljeförfarande görs ett medlingsförsök. Tvisten avgörs normalt inom tre månader från hänskjutande av tvisten till skiljenämnden. Se texten för denna klausul nedan och klistra in i ditt avtal.

En kombinationsklausul: Ger flexibilitet. I första hand används förenklat förfarande om inte Skiljerådet bedömer att tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter gör att ett ordinärt förfarande är mer lämpligt. Innan tvisten går till ett skiljeförfarande görs ett medlingsförsök. Se texten för denna klausul nedan och klistra in i ditt avtal.

Medlingsklausul: En klausul för medling enligt vårt regelverk för fristående medling. Tvisten slutförs normalt inom 30 dagar. Se texten för denna klausul nedan och klistra in i ditt avtal.

Våra modellklausuler

0