Regelverk för skiljedom

Sydsvenska Handelskammarens skiljedomsregler har funnits sedan mitten av 1990-talet. 2016 skedde en uppdatering av skiljedomsreglerna. En av nyheterna i regelverket är att ett skiljeförfarande inleds med ett medlingsförsök om inte någon av parterna motsäger sig detta. 2018 lanserade vi även ett separat medlingsregelverk för fristående medling. Båda regelverken återfinns nedan och finns i svensk och engelsk version.

Skiljedomsregler och relaterade dokument

Dessa regler beskriver förenklat och ordinärt skiljedomsförfarande. Båda förfarandena kommer att inledas med ett medlingsförsök.  

I Bilaga 1 hittar du information om:

”Registreringsavgiften” på sida 1;
”Administrativ avgift ordinärt förfarande” sida 2;
”Arvodestabell ordinärt förfarande” sida 3-4;
”Administrativ avgift förenklat förfarande” sida 5;
”Arvodestabell förenklat förfarande” sida 6;
”Arvodestabell medlare” sida 7.

Tidigare_regler_för_skiljedom

Medlingsregler och relaterade dokument

Dessa regler avser fristående medling, alltså sådan medling som inte sker i omedelbar anslutning till ett pågående eller förestående skiljeförfarande.

0