Sustainable Business & Leadership

Unik managementutbildning inom hållbarhet och ledarskap!
Detta är en utbildning för dig som vill ta nästa steg inom hållbarhet och ledarskap. Utbildningen lär dig arbeta med hållbarhet från ett strategiskt, affärsmässigt och ledarskapsperspektiv. Helt enkelt en av de unika managementutbildningarna inom hållbarhet och ledarskap i Sverige, framtagen i samarbete med IHM Business School.

Bakgrund

Hållbarhet är ett stort område som varje aktör i samhället behöver förhålla sig till idag. Det är en tydlig strategisk fråga, och inte minst lika operativ. Idag finns det inte många utbildningar som utrustar dig som bär detta ansvar att få de verktygen du behöver för att driva en förändring.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram en utbildning för att möta behovet för att inte bara se till teori och omvärldsbevakning utan även kombinera det med praktik och det strategiska och operativa arbetet.

Målgrupp

Hållbarhetschefer: En managementutbildning som stärker hållbarhetschefers roll med strategiarbete och förändringsarbete. Om du inte är med i ledningsgruppen skapar den förutsättningar för dig att ta en plats där.
Ledningsgrupper/VD/styrelse: Utbildningen riktar sig även till ledningsgrupper som behöver förstå hållbarhet ur det strategiska och operativa perspektivet för att vägleda företaget in i framtiden.

Varför Sustainable Business & Leadership?

En unik managementutbildning som ger dig kunskap, förståelse och möjligheterna att lyfta ert företags strategiska arbete och framtidssäkra företaget.

Mer i detalj ger dig utbildningen:

  • Bygg en stabil grund att stå på
  • Med en ökad kunskap om omvärlden, forskning, lagar och trender kan du tydligare se ditt företags roll i sammanhanget
  • Skapa förändring på riktigt
  • Med en utbildning som fokuserar på det operativa arbetet ger det dig en verktygslåda med konkreta verktyg och företagsexempel som hjälper dig med implementeringen
  • Fokusera på affärsutveckling och förändringsledning
  • Med förståelse för affärsekonomin och olika affärsmodeller kan du öka ditt företags värdeskapande och utveckla en långsiktigt hållbar strategi och verksamhet
  • Utveckla ett hållbart ledarskap
  • Med ökat mod och självförtroende att leda en förändring får du utrymme att reflektera över egna erfarenheter och utmaningar och stärkt att axla ledarskapet för en mer hållbar värld
  • Du får med dig verktyg, strategier & plan som är startklar för implementering

För anmälan och mer information om utbildningen, klicka här

0