Sustainable Business & Leadership

Unik managementutbildning inom hållbarhet och ledarskap!
Detta är en utbildning för dig som vill ta nästa steg inom hållbarhet och ledarskap. Utbildningen lär dig arbeta med hållbarhet från ett strategiskt, affärsmässigt och ledarskapsperspektiv. Helt enkelt en av de unika managementutbildningarna inom hållbarhet och ledarskap i Sverige, framtagen i samarbete med IHM Business School.

Bakgrund

Hållbarhet är ett stort område som varje aktör i samhället behöver förhålla sig till idag. Det är rör det strategiska och operative arbetet i alla organisationer – och därmed alla person inom bolaget – inte minst de som befinner sig i ledarpositioner med affärsmässigt ansvar. I dagsläget finns det få utbildningar som erbjuder en managementutbildning inom hållbarhet och inkluderar de metoder och verktyg som krävs för att driva hållbar förändring från ledningsnivå ut till alla verksamhetens olika beståndsdelar.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram en utbildning för att möta behovet av ökad kunskap och förståelse för hela hållbarhetsfrågan tillsammans med verktyg för att skapa förändring på riktigt och visa på praktiska exempel.

Målgrupp

Hållbarhetschefer: En managementutbildning som stärker hållbarhetschefers roll med strategiarbete och förändringsarbete. Om du inte är med i ledningsgruppen skapar den förutsättningar för dig att ta en plats där.
Ledningsgrupper/VD/styrelse: Utbildningen riktar sig även till ledningsgrupper som behöver förstå hållbarhet ur det strategiska och operativa perspektivet för att vägleda företaget in i framtiden.

Varför Sustainable Business & Leadership?

En unik managementutbildning som ger dig kunskap, förståelse och möjligheterna att lyfta ert företags strategiska arbete och framtidssäkra företaget.

Mer i detalj ger dig utbildningen:

 • Ökad kunskap om omvärlden, forskning, lagar och trender som hjälper dig vara steget före och hur du kan se ditt företags roll i sammanhanget
 • Djupdykning i EU:s gröna giv och alla aktuella och eventuella framtida regleringar
 • Bygg en stabil grund att stå på i ditt företag
 • En utbildning som fokuserar på både det strategiska och det operativa arbetet
 • Förståelse för affärsekonomin och olika affärsmodeller och hur du kan öka ditt företags värdeskapande och utveckla en långsiktigt hållbar strategi och verksamhet
 • Cirkulär ekonomi
 • Ger det dig en verktygslåda med konkreta verktyg och företagsexempel som hjälper dig med implementeringen av ert företagets strategi
 • Skapa förändring på riktigt
 • Fokusera på affärsutveckling och förändringsledning
 • Förändringens fyra rum
 • Utveckla ett hållbart ledarskap
 • Innovation och utvecklandet av affärsmodeller
 • Digitalisering
 • Kommunikationsstrategi och plan
 • Ökat mod och självförtroende för att leda en förändring.
 • Framför allt, ett ovärderligt nätverk där ni tillsammans har utrymme av att reflektera över egna och företagets erfarenheter och utmaningar och bli stärkt att axla ledarskapet för en mer hållbar värld

För anmälan och mer information om utbildningen, klicka här

0