Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte – tidigare vinnare

Cristina Pantaleone
Årets Tekniker 2022

CLS använder en laserteknologi för att behandla cancer och har nyligen vidareutvecklat en produktlinje för att behandla svåra tumörer i hjärnan och prostatacancer, den vanligaste cancerformen i Sverige.
Cristina har med sin kunskap bidragit med att utveckla och kvalitetssäkra laserteknologin som används. Dessutom har hon varit drivande i arbetet så att Lund i dag kan visa upp ett FDA- och EU-godkänt lasersystem för att behandla bland annat läkemedelsresistent epilepsi

Kinga Grenda
Årets Tekniklöfte 2022

Kinga är uppfinnaren av ett innovativt cellulosabaserat material som fångar upp luftföroreningar 5–8 gånger mer effektivt än det som finns på marknaden i dag. Materialet testas i dagsläget på företag inom luftrening för hemmet och luktborttagning i sportutrustning och bevarande av konst. Kinga är civilingenjör inom kemi, doktor i kemiteknik inom området material för vattenrening och har en post-doc inom adsorberande material.


Daniel Martinez Molina
Årets Tekniker 2021

Daniel Martinez Molina är medgrundare och forskningschef på bolaget Pelago Bioscience, där han utvecklat den patenterade mätmetoden Cellular Thermal Shift Assay, CETSA. Tekniken gör det möjligt att bestämma om ett nytt läkemedel kommer fram till sitt målprotein, vilket är en förutsättning för att läkemedlet kommer ha effekt.   

Allen Mohammadi
Årets Tekniklöfte 2021 
Allen Mohammadi har utvecklat en banbrytande teknologi som förvandlar jordbruksavfall och icke-ätliga växter till ett 100 % nedbrytbart biomaterial. Biomaterialet är ett alternativ till miljöboven petroleumbaserad plast och har därför lovande potential på marknaden, både på lokal och global nivå.
Innovationen som han utvecklat i bolaget PlasticFri är ett föredömligt exempel på ett cirkulärt tänk då en restprodukt görs om till en tillgång


Dan Zethraeus
Årets Tekniker 2020

Dan Zethraeus har i många år jobbat med sin vision om elektrifierade och smarta vägar. Som grundare av företaget Elonroad där han idag är Innovationschef, har Dan utvecklat en el-skena för vägar som laddar bilens batteri samtidigt som den körs. Uppfinningen innebär att elfordon kan köra längre innan de måste laddas och att batteriernas storlek kan minskas. Med denna uppfinning tar vi viktiga steg närmare hållbara och effektiva transporter. 

Helena Linge
Årets Tekniklöfte 2020

Helena Linge har utvecklat ett system som förutspår vilka barncanceröverlevare som löper risk att få följdproblem i vuxen ålder. Detta gör att man kan sätta in individuella åtgärder i tid. Tekniken innebär att läkare och vårdpersonal kan effektivisera urval av riskpersoner för kontroller. Innovationen visar hur medicin och teknik kan bidra till samhällsnyttiga uppfinningar.


Katja Szybek
Årets Tekniker 2019

Katja Szybek har under sin tid på företaget Serstech i Lund utvecklat och fått patent på en lösning för autofokus utan rörliga delar inom ramanspektroskopi, vilket är en teknik där materia undersöks med hjälp av laserljus. Innovationen innebär i praktiken att verktygen som används blir mer stöttåliga, robusta och mer precisa. Potentialen finns alltså inte bara i att bidra till en bättre arbetsmiljö för poliser eller tulltjänstemän genom utrustning som blir enklare att hantera, utan möjligheten finns också i att bidra till tryggare samhällen tack vare mer precisa och effektiva kontroller.

Ramkumar Nair
Årets Tekniklöfte 2019
Ramkumar Nair började under sin forskarutbildning undersöka möjligheten att utvinna ett ätbart svampbaserat protein från industriellt avfall. Han vågade därefter trots att han enbart hade bott i Sverige i fyra år, ta steget och satsa fullt ut på sin idé i företaget Mycorena. Resultatet blev en cirkulär lösning med värdeskapande av avfall som resultat. Det är inte enbart en ekonomisk vinst utan också en klimatsmart lösning.


Göran Bolin
Årets Tekniker 2018

Göran Bolin har en gedigen bakgrund som ingenjör och innovatör. Under sin karriär har Göran utvecklat flera innovativa lösningar och har nu grundat den klimatsmarta innovationen SaltX. En innovation som har potential att förändra vår globala energi-försörjning. Med hjälp av SaltX teknologi kan solenergi lagras i saltkristaller över en längre tid och användas när behovet uppstår. Juryn ser att tekniken bakom uppfinningen har global marknadspotential, eftersom salt finns tillgängligt världen över och är en förnybar resurs, till skillnad från fossila bränslen. Teknikens möjlighet att ta sig utanför Sveriges gränser bidrar till utvecklingen för en mer miljövänlig planet.

Nicolas Maxant
Årets Tekniklöfte 2018

Nicolas Maxant har visat stort intresse för kemisk ingenjörskonst. Nicolas har utvecklat en vattenåtervinnande modul som har potential att få storskaliga effekter. En lösning som effektiviserar vardagliga sysslor och som gör en liten skillnad för den enskilda personen, men har stor påverkan för ett hållbart samhälle. Bolaget Mimbly med Nicolas i spetsen har utvecklat en smart modul som kan kopplas på tvättmaskiner för att filtrera bort mikroplaster och återanvända vattnet. Samma mängd tvätt kan köras med mindre vatten och både miljö och pengar kan sparas. Nicolas är en av uppfinnarna och har utvecklat både hårdvaran och mjukvaran till systemet som kan komma att reducera den globala vattenanvändningen.


Elina Berglund
Årets Tekniker 2017

Elina Berglund har sin bakgrund som forskare inom fysik och har varit med och tagit fram preventivmedelsappen Natural Cycles. Appen består av en unik algoritm som korrekt detekterar och förutser ägglossning och fertilitet. Natural Cycles är ett certifierat preventivmedel som även kan användas som ett hjälpmedel för att bli gravid. Den finns redan idag tillgänglig i många länder och gör stor skillnad för många kvinnor. Vi ser att Elinas uppfinning ger kvinnor runt om i världen ett säkert preventivmedel utan bieffekter som dessutom skapar en större förståelse för den egna kroppen.

Madeleine Källmarker
Årets Tekniklöfte 2017

Madeleine Källmarker jobbar med ett projekt på Chalmers som genom nya lösningar syftar till att integrera förnybara energikällor med arkitektur. I projektet utforskas trädens löv, både strukturell uppbyggnad och kemiska reaktioner som omvandlar energi genom fotosyntes. Madeleine utvecklar designen av ett skärmtak där regnvatten samlas och omvandlar vätgas genom solceller. Vi ser att det finns stor potential för vidareutveckling av Madeleines arbete. Hon är en inspirationskälla till samarbete mellan olika forskningsområden och till att koppla samman kemisk fysik och arkitektur.


Tongyun Shen
Årets Tekniker 2016

Tongyun Shen har utvecklat en behandling av fröer som gör att växter gror snabbare, jämnare, och är en stresståliga utan vare sig kemiska tillsatser eller genmodifiering. Behandlingen ökar inte vara skörden, den minskar odlingskostnader och miljöpåverkan jämfört med traditionella metoder. Innovationen kan komma att spela stor roll på svårodlade platser och där det råder matbrist runt om i världen. Tongyuns mångåriga och gedigna forskning är ett föredömligt exempel på svensk innovation som kan göra skillnad långt utanför landets gränser.

Sofie Woge
Årets Tekniklöfte 2016

Sofie Woge har utvecklat en produkt som har potential att göra en stor skillnad för personer som lider av nedsatt funktion i händerna. Hon såg möjligheten att kombinera redan existerande teknik från en annan marknad och utvecklade produkten Tendo som är en typ av exoskelett som formar sig efter individen. Produkten ger både stöd samt träning hos användaren och kommer att vara till stor hjälp för personer som tappat styrkan i händerna på grund av ålder eller sjukdom. Vi ser Sofie som en inspiration för nya förmågor samtidigt som produkten har potential för stor samhällsnytta.


Petra Wadström
Årets Tekniker 2015

Petra Wadström har med sitt ”Solvatten” hjälpt många människor att få tillgång till något som de flesta av oss tar för givet; rent vatten. Tillgång till rent vatten är avgörande för människors hälsa och välmående. Solvatten har visat sig ha stor effekt hos dess användare. Med hjälp av enbart solenergi får användarna tillgång till varmt och rent vatten utan tillsatta kemikalier som kan skada hälsa och miljö. Produkten bidrar på ett exceptionellt sätt till utveckling av samhälle och miljö på en internationell nivå, och är ett föredömligt exempel på svensk innovation.


Mehrdad Mahdjoubi
Årets Tekniker 2014

Mehrdad Mahdjoubi har utifrån sitt tekniska kunnande utvecklat en innovativ affärsidé som värnar om både miljö, klimat och ekonomi. Produkten syftar till att skapa ett effektivt men hållbart samhälle och kommer att göra skillnad för människor långt in i framtiden. På vägen har redan flera arbetstillfällen skapats. Den tekniska uppfinningen har dessutom potential som sträcker sig utanför Sveriges gränser, vilket bidrar till att stärka bilden av Sverige som ett innovativt land.


Bo Håkansson
Årets Tekniker 2013

Bo Håkansson har gjort en banbrytande innovation kring teknologi där en hörapparat integreras med det mänskliga örat. Han har också förmått att sprida tekniken som idag har kunnat hjälpa 100.000 människor i världen till ett hörande liv. Under 2013 togs ytterligare ett banbrytande steg genom att den första patienten fick ett helt trådlöst implantat inopererat i örat vilket kan hjälpa en helt ny grupp patienter. Detta är ett internationellt genombrott som fått relativt lite uppmärksamhet och som kan skapa en helt ny livskvalitet för väldigt många människor.


0