1/2022 – Välkommen (tillbaka) till framtiden

På väg ut ur pandemin blickar vi framåt i detta nummer av Sydsvenskt Näringsliv. Det handlar om en fossilfri framtid, om hur du bättre kan förstå nya generationer på arbetsmarknaden och om framtidens transporter. Vi bjuder på ett uppslag om hur IKEA blickar framåt och du får möta en rad spännande personer i olika yrkesroller. Trevlig läsning!

0