3/2023 – Vi har flyttat!

I Sydsvenskt Näringsliv nr 3 tar vi en extra titt på hållbarhet. Vi skriver bland annat om de nya klimattullarna som införs på importer till EU, men också om strängare krav på hållbarhetsrapportering. Här skruvar EU upp tempot för att hinna nå nettonollutsläpp till 2050.

Utöver detta hittar du även artiklar om:

  • Nya lagkrav om hantering av visselblåsare
  • Elförsörjningen inför nästa vinter
  • Housewarming av Handelskammarens nya huvudkontor.

Detta och mycket mer hittas i Sydsvenskt Näringsliv nr 3.

0