80/20 Ledarskap

I detta utbildningsprogram tränar vi dig i att utveckla ett ”80/20 Ledarskap”. Du får insikter, verktyg och bollplank för att kunna prioritera, planera, kommunicera och förverkliga dina mål.

Detta är ett 8 månaders träningsprogram. Vi träffas tillsammans i gruppen under 8 dagar och därutöver får du coachning och stöd till konkret förändring.

Läs mer på www.pareto8020.se

Din ledarskapsutveckling är konstant. Som ledare kommer du ständigt att möta nya utmaningar eller få nya medarbetare som behöver en annan form av motivation än vad du är van vid.
Det kan också vara att du behöver lära dig att leda en avlägsen anställd eller om du vill veta mer om hur du gör ett allvarligt samtal. Därför är det som ledare viktigt att komma ihåg att din ledarutveckling är ett kontinuerligt arbete.

De som deltar i Pareto 80/20’s utbildningar har ofta en eller flera av följande skäl för att delta i en utbildning eller en coachprocess:
• En önskan att bli en bättre ledare, tryggare och effektivare
• Ett behov av att bli utmanad i sin ledningsstil
• Få en bekräftelse på det som är bra
• Kommunicera bättre och tydligare
• Behöver öka motivationen bland sina anställda
• Få egen inspiration och arbetsglädje
• Att inte känna sig ensam, att få träffa andra i samma situation
• Fylla på verktygslådan

0