Ansök om bidrag – få hjälp av oss utan kostnad!

Även i år ges små och medelstora företag möjlighet att söka bidrag från SME Fund*. Bidraget täcker en stor del av de kostnader en professionell genomgång av immateriella tillgångar annars medför. Under en period framöver erbjuder vi dig kostnadsfri hjälp med ansökningsprocessen för bidraget så att du maximerar nyttan av bidragets olika möjligheter.

Cirka 13 000 europeiska företag har redan dragit nytta av fonden och under fjolåret hjälpte vi flera företagare att få bidraget. Det vill vi göra nu igen! Därför fortsätter vi hjälpa till med din ansökningsprocess och rådge hur du bäst använder bidraget utifrån företagets behov.
Vårt erbjudande är kostnadsfritt och gäller till och med den 31 mars 2022.

Bidragets möjligheter
Ersättning för en IP Scan dvs en genomlysning av företagets immateriella tillgångar
– Bidraget täcker 90 % av kostnaden.
Ersättning för patentansökan / ersättning för ansökan varumärkesskydd / ersättning för ansökan designskydd
– Bidraget täcker 50-75 % av grundavgiften upp till ett värde om max 2 250 EURO hos myndigheterna.

Årets ansökningsperiod har precis öppnat och pågår till 16 december 2022. Men det är först till kvarn som gäller, så tveka inte!

0