”Att göra affärer med Region Skåne” den 11 mars via Teams

Kan man göra affärer med Region Skåne? Ja, givetvis och gärna. Region Skåne köper varje år in varor och tjänster för över 20 miljarder kronor.

Vi söker nu fler företag och aktörer att göra affärer med och vi bjuder därför in till ett inspirationsseminarium online via Teams

Vi vill att du och många fler ska både vilja och kunna göra goda offentliga affärer
På inspirationsseminariet berättar vi bland annat om vilka varor och tjänster som är aktuella för upphandling under 2021, hur vi arbetar med att få fram smarta lösningar och innovationer tillsammans med våra leverantörer och hur vi kan hjälpa dig att lämna anbud.

Efter presentationen får du möjlighet att ställa frågor till oss på Region Skåne och diskutera vilka affärsmöjligheter vi kan erbjuda dig.

Vi är med via Teams:
Med via Teams från Koncernstab inköp och ekonomistyrning är Ingrid Bergman (inköpschef), Lotta Ekwall-Möller (enhetschef), Evelina Kelvgård (enhetschef), Ivan Milicevic (enhetschef) och Olle Sanfridsson (verksamhetsutvecklare).

-Inbjudan med länk till Teamsmötet mejlas ut senast 9 mars.
-Om du anmält dig och får förhinder – mejla gärna info.koncerninkop@skane.se.
-Göra affärer med oss – Region Skåne (skane.se)

0