Förutsättningar och villkor för entreprenörskap i olika miljöer

Forskarlunch – Förutsättningar och villkor för entreprenörskap i olika miljöer

Entreprenörskap är en viktig del i hela vårt samhälle, men förutsättningar och villkor skiljer sig åt inte bara mellan olika länder och kulturer utan också mellan stad och landsbygd samt i olika samhällssektorer. Vi finner och behöver naturligtvis entreprenörskap i privat sektor, men också i civilsamhället och i offentlig sektor. I ökande grad behöver vi också fungerande entreprenöriell organisering över sektorsgränser, t ex för att klara välfärdsutmaningarna. Professor Malin Tillmar ger exempel från sin forskning och vi diskuterar utmaningar och möjligheter i våra respektive verksamheter här i Småland/Kronoberg.

TID & DATUM kl 12.00-13.30 torsdagen den 17 maj 2018
FÖR VEM Forskarlunchen är öppen för alla intresserade.
PLATS Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö

0