Framtids- och hållbarhetskonferens

A Sustainable Tomorrow – (AST) – är en modern och unik mötesplats, där broar byggs mellan de främsta experterna, inspiratörerna, makthavarna och representanterna för civilsamhället.

0