Frukostseminarium hos Symbal

Välkommen till en insikts-och interaktivitetsworkshop! Driver du något slags förändringsprojekt? Är du kanske företagsledare, jobbar inom HR, internkommunikation eller lärande? Då tror vi att detta seminarium är en inspirationsinjektion för dig.

När vi möter våra kunder som står inför ett förändringsprojekt har de ibland tänkt och förberett sig i en mindre grupp under en längre tid. De har alla tankar och beslut omsorgsfullt samlade i dokument, ofta i PowerPoint. Det är i det här stadiet som uppdraget för Symbal ofta startar. Vi ser att många förändringsprojekt kör i diket direkt för att man inte ställer sig rätt frågor. Hur kokar vi ner t ex en strategi eller ny organisationsbeskrivning till ett inspirerande första steg på förändringsresan? Hur gör vi dessa klokheter begripliga och intressanta för våra kollegor eller kunder? Hur får vi målgrupperna att uppfatta samma budskap? Hur får vi dem att engagera sig och glädjas åt de nya utmaningarna tillsammans med oss?

I detta frukostmöte kommer vi dela med oss av våra erfarenheter av de första stegen i förändringsresan. Du kommer att få tips på hur ni ska bedöma vilken kommunikation som passar era målgrupper? Vilken form och vilket innehåll engagerar? Hur tar man hand om rädslor och undviker förvirring och splitting för att nå målet snabbare?

Vi utgår från våra modeller i seminariet och deltagarna kommer erbjudas att prova på själva.

Inspiratör är Peter Gustafson, VD och en av Symbals grundare.

Frukosten står uppdukad från kl 07.30. Vi startar seminariet 08.00 och håller på fram till 09.00.

Vamt välkommen till frukostseminarium hos Symbal!

0