Hållbarhet

Stakeholder engagement och hållbarhetsmålens som drivkraft för innovation.
Hur kan vi tillsammans nå hållbarhetsmålen? Representanter från akademi, näringsliv och regionen.

0