Som ett led i SPPs hållbarhetsarbete har vi gått in som huvudpartner i detta sydsvenska initiativ när nu deras välbesökta, intressanta och givande konferens sprider sig till Malmö och senare i höst även till Helsingborg.