Språkservice – specialister på juridiska språktjänster

TOLKNING – Som medlem hos Sydsvenska Handelskammaren får du nu 20% rabatt på vår ordinarie prislista på samtliga av våra tjänster 2020 ut.

Språkservice är en av Sveriges ledande tolkleverantörer. Vi har lång erfarenhet av tolkningar inom juridik för bland annat domstolar, stora advokatbyråer, enskilda advokater och jurister, polisen och tullen med flera.

Vi är Kammarkollegiets förstahandsleverantör i 16 av 21 län. Under 2019 förmedlade vi upp mot 100 000 uppdrag till de myndigheter som omfattas av ramavtalet och mer än 65 % av dessa tillsattes med auktoriserade tolkar. Vi har även ramavtal med Migrationsverket sedan flera år tillbaka.

Kvalitetssäkrade tjänster
Vi vet hur viktigt det är med hög kvalité och sekretess för att säkerställa rättssäkerheten i hela beställningsledet. Språkservice är ISO 9001-certifierade sedan 2005 och har höga kvalitetsrutiner i hela vår beställnings- och leveranskedja.

Företagets avvikelsetal är bland branschens lägsta – under 0,3 %!

Språkservice har kontor i både Malmö och Stockholm.

Fördelar med Språkservice som tolkleverantör:

✔ Vi har ett brett nätverk av rätts- samt auktoriserade tolkar
✔ Vi har kvalitetssäkrade tolkar i över 200 språk
✔ Vi står till ert förfogande 24 timmar om dygnet året runt
✔ Vi har flera olika beställningskanaler; webb (Språkservice Online), e-post och telefon.
✔ Via TolkNu, vår on demand-tjänst, får du tillgång till en telefontolk med önskad kompetens snabbt och enkelt utan förbokning
✔ Vi har kompetent förmedlingspersonal med lång erfarenhet inom språk och språkbranschen
✔ Inga påslag eller extra avgifter vid akuta bokningar
✔ Vi bistår med kostnadsberäkningar direkt efter utfört uppdrag
✔ Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Kontakta oss idag för att boka tolk:
E-post: info@sprakservice.se
Telefon: 0770-457 458

Som medlem hos Sydsvenska Handelskammaren får du nu 20% rabatt på vår ordinarie prislista på samtliga av våra tjänster 2020 ut.
Kontakta Teuta Mustafa på 0736-66 36 23 eller teuta.mustafa@sprakservice.se för tolktjänster.  Uppge ”Handelskammaren2020” för att ta del av rabatten.

www.sprakservice.se

0