Jobbsprånget hjälper dig hitta rätta kompetens bland nyanlända akademiker

Den 26-30 november 2018 arrangeras Kompetenskalaset runt om på olika orter i Skåne. Kompetenskalaset arrangeras av Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) där Region Skåne är ordförande. Ingår gör även Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Lärosäten syd. Kom till Kompetenskalaset för att höra mer om Jobbsprånget – en satsning som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen genom att hjälpa nyanlända akademiker att lättare komma ut på arbetsmarknaden.

Mån 26/11 – Mindpark (Helsingborg) kl 14:00 – 17:00
Vad görs i Skåne för att säkra kompetensförsörjningen till både privat och offentlig sektor?

Tors 29/11 – Ideon Science Park (Lund) kl 07:30 – 9:00
Nyanlända akademiker – en lösning på kompetensbristen

Tors 29/11 – Media Evolution City (Malmö) kl 11:00 – 12:00
Högutbildade migranter i Sverige – hur tillvaratar vi resurserna?

0