Lunchwebinar: Mångfald – en utmaning eller tusen möjligheter?

Tycker du som vi – att genom att värdesätta mångfald och skapa inkluderande arbetsplatser kan vi stärka Skånes konkurrenskraft? Mitt Liv bjuder in dig till ett kostnadsfritt panelsamtal faciliterat av Edita Kovacevic, Regionchef Skåne på Mitt Liv och Sofia Appelgren, Grundare & Mångfaldsstrateg på Mitt Liv. Medverkande panelgäster är inga mindre än:

Malin Cullin, EVP People & Culture and Sustainability, Duni Group
Liselotte Andersson, Group Talent Development Manager, Heimstaden
Sezgin Kadir, VD Kraftringen
Andreas Lökken, Psykolog & Senior konsult (utvecklings- och urvalsprocesser), Alumni Nordics

Vi kommer att beröra frågeställningar som; Hur lyfter vi Skåne genom att möta kompetensbehoven? Hur sänker vi trösklarna för att komma in arbetslivet – och hur tänker vi nytt?

Om Mitt Liv AB (svb)
Mitt Liv är ett socialt företag som sedan 2008 har arbetat för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. För att uppnå vår vision samarbetar vi med arbetsgivare genom att ge dem strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering. Inom konsultverksamheten utbildar vi drygt 5000 personer per år och har cirka 45 samarbetspartners i vårt nätverk. Vi driver också Sverige största mentorprogram, Mitt Livs Chans, där vi genom mentorskap och utökade kontaktnät förbättrar förutsättningarna till ett kvalificerat jobb för akademiker med utländsk bakgrund. Vi stöttar årligen cirka 800 adepter som saknar jobb i motsvarande sin kompetens i Sverige.

Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv är religiöst och partipolitiskt oberoende. För mer information, besök oss på www.mittliv.com

0