Match-making med byggföretag från Lettland

Följande företag deltar (fullständiga profiler i bilagan):

Controlit Factory – isoleringsmaterial för tak
http://controlit.lv/en/

Fittero – garageportar, grindar och infartssystem
http://www.fittero.lv/eng-iso/

Nordic Homes – trähus, även flervåningshus
http://nordichomes.lv/en/home/

OSTBY – monteringsfärdiga hus, moduler och träpaneler
http://www.ostby.lv/se/

PAVASARS – trähus
www.pavasars.lv

Primekss – stora betonggolv, innovativ teknologi
www.primekss.com

Stikla serviss / All About Glass LTD – allt inom glas, duschväggar, speglar, glaspartier mm
http://www.stikla-serviss.lv/start

TENAPORS – sandwich-paneler
www.tenapors.eu

Scand Beton – betongelement
www.scandbeton.com

Stiga – plywood av björk
http://www.stigarm.lv/EN/lines_of_business.html

VIA-S Houses – modulhus
https://en.via-s.lv/

WWL Houses – trähus, modulhus, träfönster
www.wwl.lv

Alla de lettiska byggföretagen har ett gemensamt: kostnadseffektiv kompetens, ofta parad med erfarenhet av att arbeta i Sverige, väl utvecklat kvalitetstänk och stor kapacitet. Det finns gott om argument för att ta reda på mer om samarbetsmöjligheter och det lettiska utbudet i byggbranschen.

Match-makingen är kostnadsfri.

0