Medlemsrabatt på certifikatkursen Rätt Fokus i Styrelsearbetet i Växjö

Vill du öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Med kursen Rätt Fokus rustar vi dig med viktiga kunskaper som ledamot för att ge trygghet i en roll som innebär både kontroll och strategisk förmåga.

Ca 7000 personer i Sverige har sedan starten 2009 gått denna uppskattade kurs för att starta upp eller utveckla befintligt styrelsearbete. Både de kunskaper man får och de diskussioner man har med andra deltagare brukar värdesättas i ett långt perspektiv. Fokus är främst styrelsearbete i SME-bolag.

KURSINNEHÅLL:
Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på två heldagar och fyra olika moduler:
• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt
Kurspärmen du får bygger på dessa moduler. Därutöver ingår boken Vägledning till god styrelsesed och anteckningsblock.

0