Näringsliv och innovation – så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län

Satsningen eHealth Arena har nu varit i gång i två år – det uppmärksammar vi med en erfarenhetskonferens den 14 oktober!
Under en halvdag kommer vi berätta om och reflektera kring hur vi kan stimulera till innovation och tillväxt inom e-hälsoområdet i Kalmar län, med representanter från både näringslivet och det offentliga. Vi får bland annat lyssna till en rad intressanta talare med erfarenheter av att starta, bygga och driva e-hälsobolag.
Konferensen blir både fysisk och digital – du är välkommen att vara på plats i Kalmarsalen men kan också följa vår digitala sändning.

13.00 – 13.10 Välkomna!
Två år har gått: eHealth Arena – en livsviktig satsning
Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
13.10 – 13.30 Vi startade i Kalmar län – nu väntar världen?
Martin Carlsson, M.D., PhD, Docent & Ulrika Lönnbom, Hälsovetare, Accumbo
13.30 – 13.50 När livet vänder – nu vill vi göra skillnad på riktigt!
Victoria Vestman & Anna Wahlstam, Vestman & Wahlstam
13.50 – 14.10 NorthernLight Diagnostics: Vi valde Kalmar län!
Jan Furuvald, VD, NorthernLight Diagnostics
14.10 – 14.30 Kommunen som hackar för hopp och hälsa
Magnus Garp, digitaliseringsledare, Kalmar kommun
14.30 – 14.50 Paus
14.50 – 15.10 Var finns kapitalet och hur kommer man åt det?
Kenneth Lundin, ordförande ALMI Invest & Björn Larsson, VD, Beels Consulting
15.10 – 15.30 The Enzo Way: vad har IKEA gemensamt med mental hållbarhet?
Björn Mortensen, Enzo Group International
15.30 – 15.50 I Kalmar län vill vi vara loket
Pär Holgersson, Senior Advisor, Cambio Healthcare Systems
15.50 – 16.10 Internationell och nationell samverkan som öppnar nya möjligheter
Evalill Nilsson, verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet & Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
16.10 – 16.30 Summering och avslutning
Mattias Adolfson, regionråd, Region Kalmar län; Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet; Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län & Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park

0