NUDGING – BETEENDEEKONOMI I PRAKTIKEN

Nobelpristagaren i ekonomi, Richard Thaler, har under senare år uppmärksammats mycket för sitt arbete kring beteendeekonomi och för att ha myntat begreppet nudging. Nudging är en påverkansmetod som kan liknas vid en välvillig knuff, som syftar till att hjälpa en person att fatta rätt beslut utan att inskränka hennes frihet eller förändra några incitament. Forskning har på senare år tydligt visat att vi människor i våra beslut i hög grad påverkas av hur olika alternativ framställs och vad personer i vår omgivning väljer.

Analysbranschen har sedan länge arbetat med att både identifiera relevanta och attraktiva valalternativ såväl som att kartlägga effekter av implementerade valalternativ för olika målgrupper.

Peter Blid (strategisk rådgivare på Novus) kommer bl.a. berätta mer om arbetet med att minska konsumtionen av plastbärkassar i samhället. Vi berättar bl.a. om hur arbetet med att följa allmänhetens kunskap och attityd till konsumtion av plastbärkassar – och vilka konkreta beteendeförändringar och effekter vi har kunnat kartlägga hos allmänheten.

Seminariet kommer att täcka in följande:
• Kort introduktion till begreppen nudging och beteendeekonomi
• Sverige i en internationell jämförelse – inställningen till nudging jmf med andra länder
• Case: ett uppdrag om att minska konsumtionen av plastbärkassar
• Några framgångsfaktorer och take-aways

Var: Novus, WTC på Skeppsgatan 19 i Malmö
När: Tisdagen den 3:e december, kl. 08.30-09.30.

Frukost serveras från kl 08:00, seminarium mellan 08:30-09:30.

Välkommen och anmäl er!

0