Ny teknologi för det livslånga lärandet

På konferensen EdTech 2018 lär du dig hur nya digitala verktyg och metoder kan användas för att sprida kunskap och förändring i företag och organisationer.

Några av konferensens teman:

Öka förändringsförmågan, skapa en lärande organisation
Hur påverkar AI och robotar lärandet
Mikrolärande
Nya tekniker och trender
Framtiden för EdTech

Målgrupp: Alla som arbetar med lärande, exempelvis HR-avdelningar, nyckelpersoner som driver förändringsarbete, och utbildningssektorn.

0