Rekrytera snabbt och hållbart

Vad har spelföretaget Massive Entertainment och Tillväxtverket gemensamt? Båda har erfarenheter av att effektivt rekrytera och introducera hundratals nya medarbetare till sina verksamheter.

Den 23 november håller Tillväxtverket ett frukostseminarium där Magdalena Schultze, HR-chef på det internationella spelföretaget Massive Entertainment och Eva Rosenthal, tidigare HR-chef på Tillväxtverket delar med sig av erfarenheter. Programmet avslutas med ett panelsamtal där även Eveline Thunell rekryterare på Jeffersson Wells deltar med sin kunskap.
Program

8.15-9.00 – Frukostmingel
9.00-9.25 – Hur går man från 480 till 1300 anställda under en pandemi?
Eva Rosenthal, som har haft rollerna som avdelningschef för genomförande av korttidsuppdraget och även som HR-chef på Tillväxtverket, berättar om hur myndigheten rekryterade och integrerade flera hundra nya medarbetare under Coronapandemin. Tillväxtverket blev under denna samhällskris ansvariga för utbetalning av permitteringsstöd till alla Sveriges företag. Ett arbete som på kort tid utvecklades till något mycket större och mer krävande än vad både regeringen och myndigheten från början räknat med.
9.25-9.50 – Tillväxt och växtvärk på Massive Entertainment ​
Magdalena Schultze, HR-chef på det internationella spelföretaget Massive Entertainment berättar om deras metoder för att växa över tid. Det handlar om att locka stora mängder kompetent arbetskraft från Sverige och utlandet och få in dem i en gemensam företagskultur.
10-10.45 Panelsamtal
Moderator: Josefin Majewski (Tillväxtverket)
Deltagare: Eva Rosenthal, Magdalena Schultze och Eveline Thunell (Jeffersson Wells)
10.45-11.15 – Eftermingel

0